Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of a Company Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.D.Ādmīdiņš
Anotācija Diplomprojekta temats ir „Uzņēmuma darbības attīstības projekts”. Darbs tiek uzrakstīts latviešu valodā. Darbā ir 84 lapaspuses, ieskaitot titullapu, anotāciju, ievadu, nobeigumu un bibliogrāfisko sarakstu un neieskaitot pielikumus. Diplomprojektā ir izveidots 40 attēli, 27 tabulas un 10 pielikumi. Darbs sastāv no 5 daļām: 1. Analītiska daļa; 2. Projektu aprēķinu daļa; 3. Tehnoloģiska daļa; 4. Darba un dabas aizsardzības daļa; 5. Grafiska daļa. Analītiskā daļā tiek aprakstīts uzņēmums, tā darbība, ka arī tiek analizēti uzņēmuma konkurenti, uzņēmuma iespējas un draudi, uzņēmuma finanšu stāvoklis. Projektu aprēķinu daļā tiek piedāvāti 3 projekti uzņēmuma attīstībai, tie tiek analizēti un novērtēti, ka arī tiek piedāvāts labākais projekts realizācijai. Tehnoloģiskā daļā tiek aprakstīta grāmatvežu programma ACCORprofi, ar kuru palīdzību uzņēmuma grāmatvedis atvieglo savu darbību. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Grafiska daļā satur 16 lpp., kuras atspoguļoti diplomprojekta aprēķinu iegūtie rezultāti, grafiki un tabulas.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of a Company Development
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 18:43:11