Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Medicīnas iestādes klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a medical institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dipl.ing. J.Lihošerstovs
Anotācija Diplomprojekta tēma: Medicīnas iestādes klientu piesaistīšanas projekts. Autors studē profesionālā studiju inženierekonomikas fakultātes programmā uzņēmējdarbība un vadība, specializācija : mārketings un tirdzniecības ekonomika. Diplomdarba mērķis ir noteikt, kādi uzlabojumi ir nepieciešami SIA „Veselības Centrs 4” darbībā, kas no klientu puses tiktu vērtēti kā labi un kas būtu jādara, lai klienti izvēlētos tieši šo medicīnas iestādi. Projekta pirmajā daļā tiek apskatīts SIA „VC4” tirdzniecības attīstība un ekonomiskās aktivitātes. Autors analizē SIA „VC4” konkurentu aktivitātes, pakalpojumu cenas un sniegto pakalpojumu kvalitāti un reklāmas pasākumus, kuri rada problēmas uzņēmuma darbībā. Projekta otrajā daļā tiek analizētas uzņēmuma darbības nepilnības un veikti uzlabošanas pasākumi, kā paplašināšanās plašākā Latvijas mērogā, darbinieku darba kvalitātes veicināšana, mārketinga programmas pilnveidošana, lai piesaistītu jaunus patērētājus. Projekta trešajā daļā tiek veikti aprēķini par SIA „Veselības Centrs 4” optimālākajām atrašanās vietām Latvijā un aprakstīts, cik lielas būs izmaksas apmeklējot kabinetu no katra Latvijas reģiona. Projekta ceturtajā daļā tiek aprakstīti un analizēti darba aizsardzības pasākumi pēc MK noteikumiem. Lai rūpētos par darbinieku redzi ir ieteicams nodrošināt brilles katram darbiniekam darbā ar datoru. Projekta piektajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes, grafiki, diagrammas un tabulas. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākai SIA „VC4” darbībai mārketinga jomā. Darbam ir ievads un piecas daļas. Darba beigās ir secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 74 lpp., 14 tab., 29 att., 33 izmantotās literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Diplomdarbs 2011
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma project 2011
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 12:31:44