Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Latvijas vides pārvaldības sistēmas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of environmental management system in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs S.Valtere
Recenzents G.Bažbauers
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vides zinātņu programmas studente Līga Strautiņa. Maģistra darba temats ir Latvijas vides pārvaldības sistēmas analīze. Maģistra darba mērķis ir apzināt Latvijas vides pārvaldības sistēmu un identificēt tās nepilnības. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par vides pārvaldību uzņēmuma un valsts līmenī, kā arī veikta salīdzinošā analīze par organizāciju un valsts līmeņa vides pārvaldības sistēmām un identificētas nepilnības vides pārvaldības darbībai valsts mērogā. Maģistra darbā pielietotā pētījuma metode ir salīdzinošā analīze, kur EN ISO 14001 sistēmas darbības princi,kas tiek uzskatīta par labāko praksi, tiek izmantota lai izpētītu un vērtētu Latvijas vides pārvaldības sistēmu pēc šiem paraugprincipiem. Salīdzinošās analīzes rezultātā tiek identificēti pētāmās sistēmas trūkumi un priekšrocības pārbaudīto principu ievērošanā. Darbs sastāv no divām galvenajām nodaļām teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajai nodaļai ir trīs apakšnodaļas, kurās ir apkopota informācija par to, kas ir vides pārvaldības sistēma, tās veidošanā vēsture un darbības principi, kā arī aplūkota sistēmas darbība valstiskā līmenī un apskatīts inovāciju līmenis Latvijā, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm, apskatīta inovatīvu tehnoloģiju attīstība kā viens no vides pārvaldības elementiem un doti piemēri inovatīvu tehnoloģiju attīstībai, izmantojot vides pārvaldības sistēmu. Praktiskajai daļai ir 2 apakšnodaļas, kurās ir izveidota vides pāvaldības sistēmas matrica valsts līmenī, salīdzinātas vides pārvadības sistēmas organizāciju un valsts līmenī. Kā arī izstrādāti ieteikumi Latvijas vides pārvaldības sistēmas uzlabošanai un inovatīvu tehnoloģiju attīstībai valstī. Maģistra darbs sastāv no 65 lappusēm. Tajā ir iekļauta 1 tabula un 15 attēli. Izmantots 71 literatūras avots un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi vides pārvaldība sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental management system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 10:24:05