Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Mediju aģentūras “Mediapool” biznesa modeļa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Business Model Development for Media Agency „Mediapool”"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Dr.oec. J.Caune
Recenzents MBA A.Balodis
Anotācija Vernere E. Mediju aģentūras „Mediapool” biznesa modeļa pilnveidošana: Maģistra darbs/ E.Vernere, J. Caune. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodala, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2011. – 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no 3 daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās, kā arī vairākām apakšnodaļām. Tajā iekļautas 11 tabulas un grafiskie attēli, 2 pielikumi un izmantoti 25 avoti. Darba mērķis ir atrast vispiemērotāko veidu, kā uzlabojot biznesa modeli, uzlabot aģentūras darbību, tādējādi nodrošinot uzņēmumam lielāku apgrozījumu un tā īpašniekiem lielāku peļņu. Galvenie aplūkotie jautājumi šajā darbā ir sekojoši: • Teorētiskās nostādnes par biznesa modeļa elementiem, biznesa modeļu klasifikāciju, kā arī biznesa vides analīzes metodēm • Mediju aģentūras SIA „Mediapool” darbības izvērtējums, biznesa modeļa elementu analīze • Mediju aģentūru tirgus apskats un konkurences intensitātes novērtējums, konkurējošo aģentūru biznesa modeļa elementu izvērtējums • Ieteicamie biznesa modeļa elementu pilnveidojumi, kas palīdzēs palielināt uzņēmuma konkurētspēju un uzlabot finansiālos rādītājus • Nepieciešamo pilnveidojumu izmaksas, riski un efektivitātes novērtējums Darba rezultātā tika izsecināts, ka pilnveidojot SIA „Mediapool” biznesa modeli, iespējams palielināt uzņēmuma apgrozījumu par 53%, turklāt, tas paveicams ar metodēm, kas neprasa būtiskas investīcijas un strukturālas izmaiņas uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Biznesa modelis, pilnveidojumi, mediju aģentūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Business model, developement, media agency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 16:34:34