Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "AS „Dzintars” konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for increasing the competitiveness of the JSC "Dzintars"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Diplomprojekts, "AS "Dzintars" konkurētspējas paaugstināšanas projekts" ietver 82 lpp., 37 att., 38 tab., 8 formulas. Darbs sastāv no 5 daļām - analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darba mērķis ir izstrādāt akciju sabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projektu, balstoties uz uzņēmuma darbības finansiālās un analītiskās analīzes rezultātiem. Analītiskajā daļā ir raksturota akciju sabiedrība, veikta as "Dzintars" gada pārskatu analīze, izpētītas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Projekta aprēķinu daļā ir izveidoti trīs projekt: kosmetoloģijas kabineta izveidošanas projekts, elektroniskās krājumu uzskaites sistēmas ieviešanas projekts "Dzintars" firmas veikalos, Dzintars dalība 2011. un 2012. gadā starptautiskajās izstādēs Itālijā un Vācijā. Tehnoloģiskajā daļā darba autore izstrādājusi kosmetoloģijas kabineta mājas lapu. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikts "Dzintars" firmas veikala darbinieka darba vietas risku novērtējums. Grafiskajā daļā ir projekta rezultātā iegūto datu grafiskais attēlojums. Apkopojot projekta izstrādes rezultātus autore secina, ka "Dzintars" Latvijas tirgus ir mazs, bet vienlaicīgi nepieciešams arī nostiprināt savas pozīcijas vietējā tirgū, sevišķi svarīgi ir attīstīt eksporta produkciju. Viena no autores konstatētajām problēmām ir nepietiekama produkcijas reklāma ārzemju tirgos.
Atslēgas vārdi konkurence, starptautiskais tirgus, krājumu uzskaite, finanšu analīze, izstāde, mājas lapa
Atslēgas vārdi angļu valodā competition, international market, stocktaking, financial analysis, exhibition, home page
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 21:59:28