Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ekoloģiski orientētais mārketings uzņēmējdarbībā”
Nosaukums angļu valodā „Ecologically oriented marketing in business“
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. I.Geipele
Recenzents Mg.oec., lekt. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Ekoloģiski orientētais mārketings uzņēmējdarbībā, darba autore ir Jolanta Ločmele. Darbā ir aprakstīts mārketinga un ekoloģijas jēdzieni, funkcijas, to mijiedarbība. Bakalaura darba mērķis ir apkopot teorētiskās zināšanas par mārketingu un ekoloģiju, to darbību uzņēmumā, lai pēc tam aprakstītu un izprastu, kā arī analizētu ekoloģiskā mārketinga darbību Akciju Sabiedrībā Ventbunkers (turpmāk AS Ventbunkers) uzņēmumā. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek izzinātas mārketinga koncepcijas, pētīta mārketinga vide, tā ciešā saistība ar ekoloģiju. Pētītas ekoloģiskā mārketinga specifikas. Analītiskajā daļā ir analizēts uzņēmums AS Ventbunkers, kurš nodarbojas ar naftas produktu tranzītu, pārkraušanu un uzglabāšanu, tā darbība, radītais kaitējums un cīņa ar to. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, izmantojot speciālo ekonomisko un bioloģisko literatūru latviešu valodā,krievu valodā, kā arī elektroniskos resursus un pētāmā uzņēmuma nepublicētos materiālus. Darba apjoms ir 60 lappuses,tajā ievietoti 24 attēli un 6 tabulas, izstrādei tika izmantoti 26 literatūras avoti, pielikumu nav. Ierobežota apjoma dēļ, bakalaura darbs nesniedz pilnvērtīgu informāciju, bet gan apskata pašu galveno.
Atslēgas vārdi mārketings; ekoloģija; ekoloģiskais mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing; ecology; ecological marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 13:49:22