Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Zema enerģijas patēriņa ēku ventilācijas sistēmu analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of ventilation systems in low energy houses"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs A.Borodiņecs
Recenzents U.Pelīte
Anotācija J. Zemīša maģistra darba Zemas enerģijas patēriņu ēku ventilācijas sistēmu analīze teorētiskajā daļā ir aplūkotas zemas enerģijas petēriņa ēkas un pašreizējā prakse to ventilācijas sistēmu izveidē un gaisa daudzuma noteikšanā. Darbā ir noteikts kādi parametri raksturo iekštelpu gaisa kvalitāti un kādas ir to pieļaujamās robežvērtības, lai saglabātu nekaitīgu dzīvojamo vidi. Maģistra darba pētījumu daļā ir izstrādāta jauna aprēķina metode dinamiski mainīgu iekštelpu gaisa kvalitātes parametru noteikšanai, kura izriet no masas balansa un balstās uz āra gaisa parametriem, piesārņotājiem iekštelpās, ēkas tilpumu un gaisa apmaiņas lielumu. Darba ietvaros ir veikti iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju mērījumi biroja un dzīvojamajās ēkas un noteikta izstrādātās metodes precizitāte salīdzinot teorētiski prognozētos rezultātus ar reāli izmērītajiem. Iegūtie rezultāti parādīja, ka izstrādātā metode ir pielietojama precīzai CO2 koncentrācijas prognozēšanai, bet relatīvā mitruma dinamiskai noteikšanai ir nepieciešams koriģēt metodi, ņemot vērā mitruma absorciju un desobrciju ēkas elementos. Izmantojot doto metodi ir iespējams noteikt optimālu nepieciešamā ventilācijas gaisa daudzumu, lai nodrošinātu atbilstošu gaisa kvalitāti ar minimālu enerģijas patēriņu. Diploma darbā ir 51 lpp. teksta, 27 attēli, 4 tabulas, 24 formulas, un ir izmantoti 35 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ventilācija CO2 relatīvais mitrums aprēķina metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventilation, indoor air quality, CO2 concentration, humidity, prediction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 15:13:37