Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus izmaiņas ekonomikas pārmaiņu apstākļos"
Nosaukums angļu valodā „Changes in Latvian non-life insurance market under changing economic conditions”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. V.Nešpors
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Zaudējumu pārdalīšana, nejaušs un iepriekš neprognozējams risks veido noteiktas ekonomiskas attiecības, kuras īstenojas apdrošināšanā, kas savukārt ir saistīta arī ar ievērojamiem noguldījumiem un veido daļu no kopējās finansu sistēmas Latvijā. Tā kā lielāko parakstīto prēmiju apjomu veido tieši nedzīvības apdrošināšana, darba mērķis bija izpētīt Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus izmaiņas ekonomikas pārmaiņu apstākļos un prognozēt tirgus attīstības tendences 2012.-2013. gadam. Pētījumā tika noskaidrota apdrošināšanas būtība, riska vadības teorijas principi un nedzīvības apdrošināšanas veidu klasifikācija, tika izanalizētas iedzīvotāju ienākumu un Latvijas iekšzemes kopprodukta kvantitatīvās un kvalitatīvās izmaiņas no 2006. līdz 2011. gadam, kā arī noskaidrotas to prognozes nākamajiem gadiem, kā arī tika izpētītas apdrošināšanas tirgus objektu izmaiņas 2006.-2011. gadā un analizēts kādā veidā un cik ilgā laika posmā tās ietekmē apdrošināšanas nozari. Tāpat arī tika apzinātas apdrošināšanas pārdošanas rezultātu izmaiņas 2006.-2011. gadā, to ietekmējoši faktori un prognozētas tirgus attīstības tendences 2012.-2013. gadam, kā arī tika noskaidrota ekonomiskās situācijas ietekme uz apdrošināšanas pakalpojumu pieprasījumu un mārketinga aktivitāšu plānošanu. Pētījumā tika pierādīta izvirzītā hipotēze, ka Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus izmaiņas ir pakārtotas valsts ekonomikas attīstības tendencēm. Tika noskaidrots, ka pieprasījumu pēc apdrošināšanas produktiem lielā mērā ietekmē valsts ar likumdošanas vai kreditori ar aizdevumu līgumu palīdzību, nosakot apdrošināšanu par obligātu nosacījumu, kā arī potenciālie apdrošināšanas tirgus objekti, kuru skaitu, tāpat kā citus procesus tautsaimniecībā, ietekmē pārmaiņas ekonomikā. Tika izpētīts, ka laikā no 2006. līdz 2011. gadam ir vērojamas būtiskas izmaiņas īstenotajās mārketinga aktivitātēs, kas daļēji saistītas ar vispārējo tehnoloģisko progresu un cilvēku paradumu maiņu un daļēji ar pārmaiņām ekonomiskajā situācijā. Šis process ir paaugstinājis efektivitāti un mainījis veidu, kā pārliecināt klientus, kas ekonomikas lejupslīdes situācijā atšķirībā no ekonomikas augšupejas perioda ir īpaši svarīgi. Tika novērots, ka samazinoties ienākumiem, būtiski sarūk pieprasījums pēc apdrošināšanas produktiem, turklāt ar regresējošu tendenci. Tika izteikts priekšlikums paredzēt, ka 2012.-2013. gadā tirgū ir prognozējams parakstīto prēmiju pieaugums, taču ne vairāk kā par 5% vai 6%, ko veido +20% palielinājums obligātajai sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, +10% palīdzības apdrošināšanai, +5% KASKO un ap 5-6% īpašuma apdrošināšanai. Pētījumā kopā ir 97 lappuses, 5 tabulas, 55 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nedzīvības apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-life insurance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 12:38:41