Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Cenu veidošanas stratēģija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Pricing strategy in catering establishments in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos cenu veidošanas princips ir ļoti sarežģīts, jo ietver gan tirdzniecības, gan arī ražošanas elementus. Iespējams izmantot dažādas cenu noteikšanas metodes, kas balstītas uz izmaksām, pieprasījumu, konkurentiem u.c. Lai uzņēmums veiksmīgi veidotu savu cenu stratēģiju, būtu nepieciešams izmantot vairāku metožu kombināciju vai tādu metodi, kas ietver, piemēram, gan izmaksu, gan pieprasījumu analīzi. Viena no šāda veida metodēm ir bezzaudējuma punkta aprēķināšanas metode, kuras pamatā ir pieprasījuma analīze, jo tiek prognozēts pieprasījums, kā arī izmaksu analīze. Tādēļ autore piedāvā šīs metodes pielietošanu ēdināšanas uzņēmumu cenu veidošanas stratēģiju izvēlei. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt cenu veidošanas stratēģiju mehānismu, ko varētu pielāgot mazo un vidējo ēdināšanas uzņēmumu darbībai Latvijā. Mērķa sasniegšanai uzdevumu risinājumu klāsts darbā strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā darba autore veic vispārēju ēdināšanas nozares analīzi. Otrajā daļā darba autore novērtē cenu veidošanas stratēģijas īpatnības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Tiek aplūkota izmaksu metodes pielietošanas iespējas ēdināšanas uzņēmumos, kā arī cenu regulējošo dokumentāciju novērtējums. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bezzaudējuma punkta metodes pielietošanai ēdināšanas uzņēmumos. Trešajā daļā autore pielieto šo metodi un novērtē ražošanas apjomus, kas būtu nepieciešams ražot, lai uzņēmums nosegtu savas izmaksas. Kā arī novērtēt bezzaudējuma punkta izmaiņas, ja mainās kāds no faktoriem, piemēram, cena, mainīgās vai pastāvīgās izmaksas. Izmantojot drošības koeficientus ir iespējams noteikt peļņas jutīgumu pret šo faktoru izmaiņām. Darba temata izklāstīšanai izstrādes gaitā ir veikti nepieciešamie aprēķini un pētījumi. Atbilstošākai un uzskatāmākai datu atspoguļošanai darbā izveidota 24 tabulas un izmantoti 18 attēli. Darba izstrādē izmantoti 34 dažādi informācijas avoti. Darbs satur 80 lappuses.
Atslēgas vārdi cenu veidošana, stratēģija, bezzaudējuma punkts, ēdināšanas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā pricing, strategy, earnings threshold, catering establishments
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 21:36:12