Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas analīze VID Latgales nodokļu administrēšanas daļas Preiļu klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Administration Analysis of State Social Insurance Mandatory Contributions at the SRS Latgale Tax Administration Department in Preili Customers Service Center"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jokste, VID LNAD Preiļu KAC, galvenā nodokļu inspektore
Recenzents V.Gurkovska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma: Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas analīze VID Latgales nodokļu administrēšanas daļas Preiļu klientu apkalpošanas centrā. Diplomdarba apjoms ir 63 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām, kurās ietvertas 5 tabulas, 16 attēli un 9 pielikumi. Darbā izmantoti 25 biogrāfiskie avoti: Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, Valsts ieņēmumu dienesta izdotais reglaments, rīkojums, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Preiļu klientu apkalpošanas centra nepublicētie materiāli un statistikas datu avoti, un citi materiāli. Pirmajā nodaļā veikts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Preiļu klientu apkalpošanas centra raksturojums, apskatītas funkcijas, uzdevumi, kompetence, struktūra un tiesiskā bāze, kā arī nodokļu administrēšana. Veikta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Preiļu klientu apkalpošanas centra organizatoriskās struktūras analīze. Apskatīta un veikta reģistrēto nodokļu maksātāju, periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam, analīze par pievienotās vērtības nodokļu maksātāju, uzņēmumu ienākuma nodokļa nodokļu maksātāju un dabas resursa nodokļa nodokļu maksātāju, skaita izmaiņām. Otrajā nodaļā ir apskatītas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kur tiek aprakstīta sociālā apdrošināšana, apdrošināšanas iemaksas, apdrošināšanas iemaksu objekts, obligāto iemaksu administrēšana, apdrošināšanas iemaksu likmes, ziņojumi par Valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Veikts ziņu kodu raksturojums, darba ņēmēju statusa apskats. Veikta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes darba devēju ziņojumos salīdzināšana un pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra un iemaksu likmes salīdzināšana par periodu no 2006.gada līdz 2010.gadam. Trešajā nodaļā ir veikta darba ņēmēju, darba devēju, pašnodarbināto personu un aprēķināto VSAOI izmaiņu analīze darba devēja ziņojumos un pašnodarbinātā ziņojumos, kā arī veikta sociālā nodokļa maksātāju analīze . Diplomdarba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījuma periods 2006.-2010.gads.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Administration Analysis of State Social Insurance Mandatory Contributions
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 13:09:14