Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Asfaltbetona segu risu novēršanas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā „Possibilities Analysis of Asphalt Pavement Ruts Prevention”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Rises samazina ceļa kalpošanas laiku un no satiksmes drošības viedokļa rada nopietnu risku ceļa lietotājiem. Ceļa risēm ir arī negatīvs ekonomiskais efekts – konkurētspējas zaudums tranzītpakalpojumu sniegšanā, lielas investīcijas bojāto autoceļa posma atjaunošanai un kā arī samazināta ceļa segas kravnesība. Viens no galvenajiem Latvijas ceļu segumu sliktās kvalitātes cēloņiem ir bitumens. Labu asfaltbetona kvalitāti var sasniegt izmantojot modificēto bitumenu un adhēzijas piedevas. Modificēto bitumenu uz Latvijas Valsts autoceļiem izmanto tikai no 2008. gada. Tomēr tehniskajos noteikumos joprojām nav skaidri definētas prasības modifikatoriem, kas noveda pie konflikta starp uzņēmumu SIA „Šlokenbeka” un A/S „ACB”. Maģistra darba mērķis ir analizēt asfaltbetona seguma rišu rašanas cēloņus, piedāvāt risinājumus to novēršanai un eksperimentāli noteikt deformatīvās īpašības modificētiem AC-11 asfaltbetona sastāviem. Darbā tiek analizēta pasaules pieredze risu veidošanās risku samazināšanai – modificētie bitumeni, cementbetona segums, kvalitātes kontroles sistēma, jaunākas testēšanas metodes, t.i., ekspluatācijas īpašību testi un HMAC asfaltbetona izmantošana. Eksperimentālajā daļā noteiktas asfaltbetona izejmateriālu – bitumena un minerālmateriālu īpašības, kā arī novērtēta to atbilstība „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām. Atbilstoši Maršala metodei, izmantojot asfaltbetona modifikatorus – Superplast, Interplast 1806 un Interplast 1810 projektēti AC 11 asfaltbetona sastāvi. Viens asfaltbetona AC 11 sastāvs projektēts izmantojot SBS modificētu bitumenu. Visiem sastāviem novērtēta atbilstība „„Ceļu specifikācijas 2010” prasībām” Maģistra darbā izmantojot „performance base” metodi – riteņu sliežu testu noteiktas asfaltbetona sastāvu deformatīvās īpašības. Analizējot iegūtos rezultātus konstatēts, ka modificētiem AC 11 asfaltbetona maisījumiem ir zemākais deformācijas ātrums (WTSair) un mazāka uzkrātā paliekošā deformācija (RD). Darbā secināts, ka asfaltbetona un bitumena modifikatori ir efektīvs līdzeklis risu veidošanās samazināšanai. Turpmākos pētījumus jāveic asfaltbetona sastāvu deformatīvo īpašību izpēti zemās ekspluatācijas temperatūrās.
Atslēgas vārdi Rise, Asfaltbetons, Modificēts bitumens
Atslēgas vārdi angļu valodā Rut, Asphaltconcrete, Modified bitumen
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2011 12:20:36