Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Elektroenerģijas pārvadu sistēmas tarifa pazemināšanas projekts AS „Augstsprieguma tīkls”"
Nosaukums angļu valodā "Power transmission system tariff reduction project for the JSC “Augstsprieguma tīkls”"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifa pazemināšanas projekts AS Augstsprieguma tīkls. Darba galvenais mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības izmaksu pazemināšanas stratēģiju, kas ir viens no uzņēmējdarbības sekmīgas darbības priekšrocībām. Darbā tiek apskatītas svarīgākās personāla izmaksu pazemināšanas iespējas uzņēmumā, kā arī veikti secinājumi un doti priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai, atspoguļojot mācību laikā iegūtās zināšanas. Darba pirmajā daļā tiek pētīta ekonomiskā situācija Latvijā, un tiek apskatīts uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls komercdarbības veids un saimnieciskās darbības virziens, finansiālais stāvoklis, ārējie un iekšējie ietekmes faktori, kā arī tiek analizēts elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu izstrādāšanas pamatojums, iekļautās izmaksas, uzņēmuma galvenās problēmas un problemātiskās personāla izmaksas, kas jāsamazina. Darba otrajā daļā tiek rasti un izstrādāti risinājumi un iespējas uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls darba efektivitātes uzlabošanai, personāla izmaksu samazināšanai, kvalificētu darbinieku darba vietu nodrošināšanai, darbinieku noslodzes mazināšanai, kā arī informācijas tehnoloģijas funkciju nodrošināšanai. Darba trešajā daļā ir izstrādāta datu bāze ar mērķi racionāli izmantot finanšu resursus, uzturēt darbinieku augstu kvalifikācijas un lojalitātes līmeni, motivēt darbiniekus kvalitatīvai darba izpildei un uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls mērķu sasniegšanai. Darba ceturtajā daļā ir izstrādāts darba un dabas aizsardzības plāns ar mērķi uzlabot darbinieka darba vidi. Veidojot plānu, tiek aprēķinātas izmaksas, kas būtu nepieciešamas darba aizsardzības uzlabošanai, un darba risku novēršanai. Darba piektajā daļā uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls darbības rādītāji tiek atspoguļoti grafisko attēlu veidā. Galvenie secinājumi: uzņēmumam AS Augstsprieguma tīkls ir iespējams samazināt tā izmaksas, balstoties uz personāla skaita samazināšanu un darbinieku motivācijas sistēmas uzlabošanu, uzņēmuma strukturālām izmaiņām, atbrīvošanos no neraksturīgu funkciju veikšanas, kas tiek atdotas ārpakalpojumam uz konkursa pamata. Darbā tiek izmantoti dažādi literatūras avoti: teorētiskajiem pamatiem un analīzei tiek izmantoti mācību līdzekļi un uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls gūtā informācija; nozares pētīšanai tiek izmantota pieejamā informācija no interneta resursiem, kā arī nepublicētie dokumenti, kas tālākai izskatīšanai nav pieejami, un Latvijas Republikas likumdošana. Darba rezultāti varētu tikt izmantoti uzņēmuma AS Augstsprieguma tīkls darbības efektivitātes uzlabšanai. Diplomdarba apjoms ir uz 84 lpp. Apraksta daļā ir 34 tabulas un 31 attēli un 2 formulas. Diplomdarba ir izstrādāts valsts valodā.
Atslēgas vārdi "Elektroenerģijas pārvadu sistēmas tarifa pazemināšanas projekts AS „Augstsprieguma tīkls”"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Power transmission system tariff reduction project for the JSC “Augstsprieguma tīkls”"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 14:17:04