Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Management Improvement in a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Anotācija Diplomprojekta autore: Kristīne Skara Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, Vadībzinību katedras lekt., Mg.oec., Bc.psych. Diplomprojekta temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 66 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 21 attēli un 6 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. profesionālā literatūra personāla vadīšanā, LR normatīvie akti, AS airBaltic pasažieru apkalpošanas un rampas servisa rokasgrāmatas, kā SIA North Hub Services vadības veidotās prezentācijas un uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par uzņēmuma darbību kopumā, uzņēmuma personāla sastāvu un personāla kustību tajā, kā arī uzņēmuma personāla vadīšanu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādats darbinieku plānošanas projekts, kā arī personāla atlases, motivēšanas un apmācību projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts uzņēmuma personala plānošanas programmas GS Planning, kā arī Excel programmas pielietojums personāla plānošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta un novērtēta darba aizsardzība un risku novērtēšana uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Skara, K. Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 66 lpp
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Management Improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 12:00:58