Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Lēmumu pieņemšanas modelis tirdzniecības uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Decision-making model in commercial enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Maģistra darba tēma ir Lēmumu pieņemšanas modelis tirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Autors izvēlējās šādu tēmu, lai tuvāk apskatītu vienu no lēmuma veidiem biznesa lēmumus. Autoram likās interesanti noskaidrot, kā tiek pieņemti lēmumi tirdzniecībā un kas tos ietekmē. Darba pētījuma problēma: ne visas lēmumu pieņemšanas modeļi ir efektīvi un savlaicīgi izmantojami. Šī maģistra darba pētījuma objekts ir tirdzniecības uzņēmums. Autors kā pētījumu objektu izvēlējās automašīnu uzņēmumu SIA Adam Auto, kurš nodarbojas ar jaunu un lietotu automašīnu pārdošanu, kā arī ar automašīnu remontu Latvijā. Pētījuma priekšmets ir lēmumu pieņemšanas modelis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt efektīvu un praktiski izmantojamu lēmumu pieņemšanas modeli tirdzniecības uzņēmumam Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, darbam ir izvirzīti šādi uzdevumi: apskatīt tirdzniecības nozares attīstību Latvijā un Eiropas Savienībā; aprakstīt lēmumu veidus un to pieņemšanas ekonomiskos aspektus tirdzniecības nozarē; apkopot lēmumu pieņemšanas metodes un veikt to klasifikāciju; noteikt faktorus, kas ietekmē automašīnu tirdzniecības uzņēmumu; apskatīt konkrētas nozares tirdzniecības attīstības tendences; izstrādā secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatītas šādas tēmas: tirdzniecības jēdziens un vēsture; tirdzniecības veidi; Latvijas tirdzniecības nozares analīze, izmantojot statistikas datus un visu pieejamo informāciju par tirdzniecību; Latvijas un Eiropas Savienības tirdzniecības politikas un citas tautsaimniecības politikas, to mijiedarbība un mērķi. Otrajā daļa ir veltīta lēmumiem un to pieņemšanai. Tiek apskatīti un analizēti: lēmumu veidi; lēmumu pieņemšanas veidi un metodes, kā var pieņemt lēmumu; lēmumu pieņemšanas process un apstākļi, kādos jāpieņem lēmums. Šajā daļā autors ir aprakstījis gan makro, gan mikro vides faktorus, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu, kā arī izstrādājis novitātes, kas saistītas ar lēmumu pieņemšanas modeli un faktoriem, kas būtiski ietekmē lēmumu pieņemšanu. Tiek apskatīta arī lēmumu pieņemšana no patērētāja puses noteikti, kādi faktori ietekmē patērētāja rīcību tirgū. Trešajā daļa ir praktiskā daļa. Tajā ir automašīnu tirdzniecības uzņēmuma SIA Adam auto apraksts, noteikti faktori, kas ietekmē uzņēmumu un lēmumu pieņemšanu uzņēmumā, kā arī aprakstīti ieguvumi no lēmumu pieņemšanas modeļa maiņas, balsoties uz darbā izstrādātajām novitātēm. Autors ir devis piemēru lēmuma pieņemšanas procesam pēc citu autoru izstrādāta modeļa un pēc tam veicis tās pašas situācijas risinājumu ar sava izstrādātā modeļa palīdzību. Ir apskatīts arī lēmumu pieņemšanas matemātiskais modelis, ar kura palīdzību ir izanalizēta attiecīgā situācija un doti autora vērtējumi, kā arī ar piemēru parādīts, kā nepareiza lēmuma pieņemšana var ietekmēt uzņēmuma ienākumus. Darba nobeigumā autors ir apkopojis secinājumus, kas norāda uz to, ka lēmuma pieņemšanai uzņēmumā ir būtiska loma un ir svarīgi pievērst uzmanību un izanalizēt katru lēmumu, kas ir jāpieņem, jo jebkurš lēmums var ietekmēt gan uzņēmuma, gan daudzu cilvēku likteņus. Darbs izstrādāts latviešu valodā, darbā ir 3 nodaļas, satur 8 attēlus, 11 tabulas. Maģistra darba izstrādei tika izmantots 31 literatūras avots, darbs sastāv no 83 lpp.
Atslēgas vārdi Lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Decision-making
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 12:36:02