Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Pārdaugava Rīgas pilsētas perspektīvās attīstības kontekstā"
Nosaukums angļu valodā „Pārdaugava in the context of development perspectives of the city of Riga”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof.T.Survilo
Recenzents Mg.oec., lektors U.Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir Pārdaugava Rīgas pilsētas perspektīvās attīstības kontekstā. Maģistra darba vadītāja ir RTU asoc.prof., Dr.oec, Tatjana Survilo. Maģistra darbā tika izpētītas par reģionālo attīstību atbildīgās institūcijas un tās darbības. Autore noskaidroja galvenās reģionālās attīstības pamatvērtības un principus, pēc kādiem ir jāvadās institūcijām kā nacionālā, tā arī pašvaldību līmenī. Maģistra darbā autore iepazinās un izpētīja galvenos Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas un stratēģijas dokumentus, to noteiktās prioritātes, mērķus un uzdevumus. Tāpat tiek piedāvāts ieskats Rīgas apkaimju projektā un tā apakšprojektos. Maģistra darba otrā daļa iekļauj sevī dažādu rādītāju un statistisko datu salīdzināšanu un analīzi, kas raksturo Rīgas un Pārdaugavas demogrāfisko un sociālekonomisko situāciju šodien. Šajā daļā autore arī apraksta Pārdaugavas vēsturisko attīstību, iezīmējot galvenos iemeslus Pārdaugavas citādai attīstībai. Autore izpētīja un izanalizēja 2010. gadā veikto aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Rīgas apkaimēs. Trešajā daļā, pamatojoties uz iepriekš izpētīto un izvērtēto, autore piedāvā vairākus priekšlikums Pārdaugavas attīstībai. Šie priekšlikumi ietver sevī Pārdaugavu veidot par rajonu, kur galvenās vērtības ir augoša ģimene un uz kultūru vērsta sabiedrība. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 38 attēli un 8 tabulas, darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darbā ir izmantoti 36 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs-Pārdaugava Rīgas pilsētas perspektīvās attīstības kontekstā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Masters thesis-Pārdaugava in the context of development perspectives of the city of Riga
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2011 13:46:54