Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Kriminālpārkāpumi uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšana, tās novēršanas iespējas, pilnveidojot Latvijā pastāvošo kriminālatbildības un nodokļu sodu sistēmu"
Nosaukums angļu valodā "Criminal in Business and Tax Evasion, Opportunities of Prevention Improving Existing Criminal and Tax Penal System"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba autors ir Kristīne Apsīte. Darba mērķis ir raksturot nodokļu sistēmu Latvijā, tādejādi izvērtējot kriminālpārkāpumu uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanas rašanās iemeslus un būtību, to raksturojošos elementus nodokļu politikas kontekstā un izpētīt nodokļu administrēšanu kā nodokļu politikas realizācijas instrumentu, tā rezultātā dodot vērtējumu par Latvijas kriminālpārkāpumu uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanas novēršanas politiku un izstrādāt priekšlikumus par sistēmas uzlabošanas virzieniem. Darba autore mēģina teorētiski un praktiski pierādīt, ka kriminālpārkāpumus uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanu ir iespējams samazināt, tādejādi radot papildus ienākumus valsts budžetā. Lai savus uzskatus apstiprinātu tika veikts pētījums par uzņēmumu attieksmi pret kriminālpārkāpumiem uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanu, to novēršanas iespējām. Darbā tiek apskatīti daudzi ar nodokļu politiku saistīti jēdzieni, kas atklāj kriminālpārkāpumu uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanas lomu valsts ekonomiskajā sistēmā. Kā pamat-literatūras avotu autore izmantoja Valsts Ieņēmumu Dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes svarīgākos pēdējo gadu laikā Latvijā realizētos pētījumus par kriminālpārkāpumiem uzņēmējdarbībā un nodokļu nemaksāšanu. Darba autorei, atrodoties darba tirgū 8 gadus, ir uzkrāta sava darba pieredze. Tāpēc autore, kā piemēru dažādu ekonomisku aktivitāšu praktiskajā pielietojumā, var minēt arī savu uzkrāto pieredzi.
Atslēgas vārdi Nodokļu sistēma, nodokļu kontrole, administrēšana, Valsts ieņēmumu dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax system, tax control, administration, State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2011 11:49:27