Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts būvniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Management Efficiency in a Construction Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Dace Apine Diplomprojekta vadītāja: Ilona Ezera, Pr.doc. Diplomprojekta tēma: Vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts būvniecības uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 32 att., 35 tab., darbam pievienoti 13 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie avoti: bibliogrāfija 28 avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta SIA Kvadrum vadīšanas efektivitātes novērtēšana, kuras ietvaros piedāvāti trīs risinājumi vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai. Sīkāk ietverta organizatoriskās struktūras pilnveidošana, panākot vadītāja darba kapacitātes paaugstināšanu, četru būvniecības apmācību centru salīdzinājums, rezultātā nosakot izdevīgāko variantu SIA Kvadrum būvdarbu vadītāju apmācībām, kā arī investīciju izdevīguma noteikšana un jauna pakalpojuma ieviešanas finansiāla izdevīguma aprēķināšana. Novērtēts arī materiālu pasūtīšanas process un tā uzlabošanai izstrādāta speciāla datu bāze. Novērtēta darba aizsardzība uzņēmumā un veikta pastāvošo risku analīze. Projekta rezultātā ir izdarīti secinājumi, uz kuru pamata izvirzīti priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Apine, D. Vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts būvniecības uzņēmumā : Diplomprojekts Vadītāja Ezera I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 84 lpp.
Atslēgas vārdi Vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts būvniecības uzņēmumā.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Management Efficiency in a Construction Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 09:48:03