Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Lean ražošanas filozofijas un metožu pielietojums uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Application of lean production philosophy and methods for enhancing enterprise efficiency"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs MBA., A. Vagulis
Recenzents Prof. V. Nešpors
Anotācija Maģistra darbs „Lean ražošanas filozofijas un metožu pielietojums uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai”. Darba mērķis ir studiju laikā apgūto teorētisko zināšanu praktiska pielietošana un Lean filozofijas metožu pārbaude uzņēmuma aktuālu problēmu risināšanā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām: 1. Teorētiskajā daļā (30 lpp.) 6 nodaļās ir apskatītas teorētiskās nostādnes par Lean filozofijas būtību, tās ieviešanas pirmsākumiem, kā arī Lean prakses ieviešanas izaicinājumiem; apskatītas pievienotās vērtības, vērtību nepievienojošu darbību, produktivitātes un efektivitātes teorētiskās nostādnes. 2. Analītiskajā daļā (39 lpp.) 3 nodaļās tiek veikta uzņēmuma XY operacionālās darbības analīze un raksturotas efektivitāti samazinošās darbības un lēmumi. Šajā daļā analizēta ražotā produkta dzīvotspēja, uzņēmuma mikrovide - pievienotās vērtības radīšanas process ražošanā, efektivitātes rādītāji uzņēmumā, ka arī pētīta sadarbība ar klientiem un piegādātājiem. 3. Praktiskajā daļā (18 lpp.) 4 nodaļās tiek noteikti filozofijas maiņas virzieni uzņēmuma XY mikrovides uzlabošanai, noteiktas piemērotākās Lean metodes efektivitātes uzlabošanai un resursu optimizācijai. 4. Projekta daļā (20 lpp.) autors iepazīstina ar uzņēmuma XY prakses laikā paveikto darbu, gūto pieredzi, ieviesto un izmainīto procesu gūto rezultātu, kā arī veic pētījumu par jaunas filozofijas prakses ieviešanu uzņēmumā. Galvenie gūtie secinājumi – darbinieku produktivitātes un pievienotās vērtības pievienošanas procesu mērījumi (Shigoto) produktam tā ceļā pie klienta ir viens no būtiskākajiem instrumentiem uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšanā; arī moderni iekārtotajos uzņēmumos ir lielas iespējas pilnveidot procesus un ietaupīt resursus; vissarežģītākā ir darbinieku domāšanas veida maiņa. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 119 lapaspusēm, satur 24 tabulas, 64 attēlus un 2 pielikumus. Darba izstrādei izmantoti 20 literatūras avoti un 18 interneta saites.
Atslēgas vārdi Lean ; pievienotā vērtība; produktivitāte; efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean; Value adding; productivity; efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 12:23:12