Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Viskozi plastisku, fasētu materiālu (vielu) uzglabāšana noliktavā"
Nosaukums angļu valodā "Storing Viscoplastic Materials in a Warehouse"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs profesors Jānis Vība
Recenzents profesors Aleksandrs januševskis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir, izmantojot teorētiskās zināšanas un veiktos eksperimentus, atrast attiecīgajai situācijai pareizāko bitumena maisu fasēšanas un uzglabāšanas veidu, kā starpposmu iekļaujot arī maisu dzesēšanu. Mērķa sasniegšanai tiks izmantotas teorētiskās zināšanas par bitumena fasēšanu un uzglabāšanu, un praktiskie eksperimenti par bitumena dzesēšanas procesiem dažādās vidēs. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta teorija par viskozi plastiskām vielām, to plastiskajām īpašībām un tuvāk tiek apskatīta viena no viskozi plastiskajām vielām - bitumens, tā fasēšana un uzglabāšana. Savukārt, praktiskajā daļā veicot eksperimentus dzīvē, gan ar datorprogrammas simulāciju, tiek iegūti rezultāti, kas palīdz sasniegt darbā izvirzīto mērķi. Darba beigās, ņemot vēra gan teorētiskās zināšanas, gan gūtos rezultātus eksperimentālajā daļā, un, ņemot vērā darbā izvirzīto problēmu, tiek izdarīti secinājumi un gūtas galvenās atziņas par pareizāko veidu viskozi plastisku vielu (bitumena) fasēšanu un uzglabāšanu. Darbā izmantoti 16 literatūras avoti, 7 tabulas, 50 attēli. Darbs kopumā sastāv no 61 lapaspusēm un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Viskozitāte, viskozi plastiskas vielas, bitumens, dzesēšana, fasēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Viscosity, viscoplastic materials, bitumen, cooling, packing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 18:41:07