Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mobilo sakaru attīstības projektu vadīšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Project management for mobile communications development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba tēma Mobilo sakaru attīstības projektu vadība Latvijā ir aktuāla Latvijas ekonomikas pašreizējās situācijas atspoguļojums. Mobilo sakaru attīstība prasa nepārtrauktas izmaiņas pēc būtības, pēc funkciju izpildes, pēc gabarītiem, pēc enerģijas patēriņa un tas viss prasa izmaiņu projektēšanu, saskaņošanu ar citiem mobilo sakaru operatoriem, kas var būt efektīva (tehniskā, ekonomiskā, ekoloģiskā, sociālā u.c. efektivitāte) projektu izmaiņu vadīšana. Līdz ar to, pēc autora domām maģistra darba tēma no teorētiskā un praktiskā viedokļa ir aktuāla. Mobilie sakari ir un būs svarīgs datorsistēmu un telekomunikāciju elements. Mobilo sakaru iekārtas jau uz doto brīdi ir miniatūri datori ar lielu veiktspēju. Mobilo sakaru iespējas mūsdienās vairs nav tikai sakaru līdzeklis turīgiem patērētājiem, bet arī reklāmas tirgus un interneta lietotāju iespēja. Komunikācija starp iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības nozares struktūrām ir svarīgs sociālās attīstības elements. Uzņēmumu iespējas ar mobilo internetu pieslēgumu un lētiem vai pat bezmaksas iekšējiem sakariem var nodrošināt sekmīgāku uzņēmuma darbību un attīstību. Pētāmais objekts ir mobilo sakaru operatoru tirgus Latvijā, kāds ir bijis mobilo sakaru tirgus līdz šim, kā arī to attīstības perspektīvas nākotnē. Pētāmais priekšmets ir vienota mobilo sakaru bāzes staciju tīkla izveide Latvijā, kā arī iespējamās tīkla attīstības vīzija nākotnē. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt iespējamos attīstības perspektīvas mobilo sakaru operatoriem, kā arī izstrādāt vienota mobilo sakaru bāzes tīkla izveides modeli. Maģistra darba risināmie uzdevumi: 1) Pētīt un analizēt Latvijas mobilo sakaru operatoru konkurenci un to ietekmi uz attīstības perspektīvām; 2) Pētīt mobilo sakaru operatoru finansu rādītājus un klientu skaita dinamiku; 3) Pētīt un analizēt esošo mobilo sakaru tirgus situāciju, kā mobilo sakaru operatori konkurēt ar citiem pakalpojumu sniedzējiem; 4) Pētīt un analizēt mobilo sakaru iespējamo attīstību jaunos tirgus segmentos; 5) Pētīt vienota bāzes staciju tīkla veidošanas faktorus un kritērijus; 6) Pētīt un analizēt jauna mobilo sakaru operatora iespējamos ienākšanas scenārijus Latvijas mobilo sakaru tirgū; 7) Izstrādāt vienota mobilo sakaru bāzes staciju tīkla attīstības perspektīvas Latvijā; 8) Izstrādāt vienota tīkla pārvaldes uzturēšanas izmaksas; 9) Analizēt iespējamos vienota tīkla izveides ieguvumus, attiecībā pret mobilo sakaru sniedzējiem un patērētājiem; 10) Pētīt un analizēt finansu rādītāju izmaiņas vienota tīkla izveides gadījumā. Maģistra darbā izstrādē tika izvirzītas hipotēzes: 1) Vienota tīkla izveide, samazina mobilo sakaru operatoru izmaksas; 2) Vienotā mobilo sakaru tīklā, paaugstināsies signāla kvalitāte; 3) Izveidojot vienotu tīklu, mobilo sakaru operatori samazinās tarifus; 4) Vienota tīkla izveides gadījumā, paplašināsies mobilo sakaru tīkla izmantošana citos segmentos; 5) Vienots mobilo sakaru tīkls paaugstina mobilo sakaru izmantošanas drošumu; 6) Bāzes staciju tīkls no ekoloģijas viedokļa būs labāks un kvalitatīvāks vienotā tīklā. Maģistra darbā izstrādātas trīs novitātes: 1) Mobilo sakaru operatoru vienota tīkla izveide; 2) Vienota bāzes staciju tīkla veidošanas faktori un kritēriji; 3) Mobilo sakaru operatoru vienota tīkla izveides attīstības modelis. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no nodaļām - Mobilo sakaru operatoru vienota tīkla izveide, Vienota bāzes staciju tīkla veidošanas faktori un kritēriji, Mobilo sakaru operatoru vienota tīkla izveides attīstības modelis. Maģistra darba zinātniski praktiskā daļa sastāv no nodaļām - Mobilo sakaru operatoru finansu rādītāju izpēte, Vienota tīkla izveides ietekme uz mobilo sakaru operatoru finansu rādītājiem, Jauna operatora ienākšanas Latvijas tirgū finansu rādītāju salīdzinājums.
Atslēgas vārdi Mobilo sakaru operatori, attīstība Latvijā un Pasaulē, projektu vadīšana, vienota tīkla izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Mobile communications, development in Latvia and Global, project management, Common network
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 07:47:56