Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības uzņēmuma produkcijas virzīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Product promotion project for a retail company "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Mazumtirdzniecības uzņēmuma produkcijas virzīšanas projekts. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un bibliogrāfiskā saraksta. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt risinājumus pārdošanas apjomu uzlabošana as Virši-A stratēģiskā biznesa vienībā veikals. Analītiskajā daļā tiek veikta paša uzņēmuma un tā makrovides analīze, lai noteiktu uzņēmuma trūkumus un priekšrocības, kā arī izstrādāta paplašinātā SVID analīze. Šīs daļas noslēgumā tiek izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta klientu lojalitātes programma, izveidots plāns reklāmas darbība uzlabošanai, kā arī sastādīta darbinieku apmācību programma, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kultūru. Tehnoloģiskajā daļā ar Microsoft Project Professional programmas palīdzību tiek izstrādāts un optimizēts klientu lojalitātes programmas projekta plāns. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti veikala darbinieku potenciālie un esošie risku faktori, riski tiek novērtēti pēc to bīstamības un tiek izstrādāts preventīvo pasākumu plāns to novēršanai vai samazināšanai. Grafiskajā daļā tiek apkopoti grafiki, shēmas un attēli no diplomprojekta iepriekšējām daļām. Diplomprojekta apjoms:72 lpp datorsalikumā. Darbā iekļautas 19 tabulas un 24 attēli.
Atslēgas vārdi diplomprojekts, mazumtirdzniecība, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma project, retail, marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 22:02:05