Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā”
Nosaukums angļu valodā „Quality Management System Improvement in Riga Social Service”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
Recenzents Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
Anotācija Maģistra darbā "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā" izstrādāti apsvērumi par Rīgas Sociālo dienestu, izpētīts iestādes kvalitātes vadības sistēmas veidojums, sakņojoši audita un iestādē veikto pašvērtējumu rezultātos, apzināti iespējamie pilnveides pasākumi. Maģistra darbs trīs daļās: pirmajā daļā sniegta informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbību un ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, otrajā daļā izvērtēti dienesta darbības rezultāti, izmantojot audita atklājumus un RSD pašvērtējuma rezultātus, kas iegūti pamatojoties uz CAF (Common Assessment Framework) novērtēšanas metodoloģiju, trešajā daļā noteiktas pilnveides iespējas - benčmārkings, procesu apraksti PowrPoint programmā. Pamatojoties uz darbā veikto pētījumu rezultātiem, darba noslēgumā izveidoti vairāki priekšlikumi Rīgas Sociālā dienesta kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Maģistra darba apraksts 65 lappušu apjomā, tā saturā iekļauti 22 attēli, 12 tabulas, nozīmīgāko informācijas avotu saraksts un pielikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, Rīgas Sociālais dienests, pilnveide, benčmārkings
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, Rigas Social service, improvement, benchmarking
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 21:50:05