Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālo mediju izmantošana mārketingā"
Nosaukums angļu valodā "The use of social media in marketing"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
Recenzents Pr.doc. Mg.oec. I.Ezera
Anotācija Bakalaura darba autore: Eva Skujiņa Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: RTU lektore, Mg.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Sociālo mediju izmantošana mārketingā. Bakalaura darba apjoms: 64 lapas, kurās ietvertas 21 tabulas, 17 attēli un 9 formulas. Darba analītiskā apskata daļa sastāv no 5 nodaļām; pētījumu un aprēķinu daļa no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja literatūra, dažādi elektroniskie resursi, Latvijas Republikas statistikas dati, kā arī uzņēmumu publicētie un nepublicētie materiāli kopā 43 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izvērtēta esošā situācija sociālo mediju izmantošanā mārketingā kopumā, izpētīti to kanāli un raksturojošie rādītāji un reklāmas izvietošanas iespējas; veikta konkrēta uzņēmuma sociālo mediju izmantošanas noteikšana un ieteikumu izstrāde. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skujiņa E. Sociālo mediju izmantošana mārketingā: Bakalaura darbs Zinātn. vadītāja Greitāne R. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 64 lpp.
Atslēgas vārdi Sociālie mediji, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Social media, marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 16:58:56