Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Atkritumu izmantošanas iespēju izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Research on waste application possibilities"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs R.Kašs
Recenzents A.Žandeckis
Anotācija ANOTĀCIJA S. Steļmaha bakalaura darbā Atkritumu izmantošanas iespēju izpēte tiek apskatīta būvmateriāla izveidošanas iespēja no dolomīta šķembām un no diviem atkritumu veidiem kurtuves koksnes pelni un frēzēta asfalta granulāts. Šī darba mērķis ir izstrādāt materiāla sastāva proporcijas un iegūšanas metodi, kā arī noteikt iegūta materiāla dažas fizikālās īpašības un mehāniskās īpašības, pārbaudot materiālu uz stiepi un spiedi laboratorijas apstākļos. Pamatoties uz materiāla testa rezultātiem piedāvāt materiāla potenciālo izmantošanu. Izvirzīto mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: speciālajā literatūrā izpētīt koksnes pelnu, dolomīta un reciklēta asfaltbetona īpašības un izmantošanas iespējas; izstrādāt materiāla sastāvu (komponentu proporcijas); izstrādāt materiāla izgatavošanas metodi un izgatavot materiāla paraugus laboratorijas apstākļos ar dažādam komponentu proporcijām; veikt paraugu testēšanu, lai noteiktu tas fizikālās un mehāniskās īpašības (stiepes un spiedes izturību); pamatojoties uz testu rezultātiem pierādīt vai atspēkot iespēju iegūt efektīvu materiālu, izmantojot koksnes pelnus, dolomīta šķembas un reciklētu asfaltbetonu. No 1. nodaļas līdz 4. nodaļai ieskaitot tiek aprakstīti darbā apskatītie trīs komponenti, tas īpašības un to otrreizēja izmantošana. No 5. nodaļas līdz 9. nodaļai ir aprakstīta eksperimenta procedūra, 10. nodaļā tiek aprakstīti testu rezultāti. Secinājumos tiek apskatīti svarīgākās atziņas, kas iegūtas pētījuma rezultātā, satur atbildes uz izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem un izteikti priekšlikumi turpmākajam pētnieciskam darbam. Darba struktūra un apjoms. Darbs sastāv no ievada, desmit nodaļām, galvenajiem secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darbā tiek izmantota 7 tabulas, ar 33 attēli, literatūras sarakstā ir 68 avoti, kopējais darba apjoms ir 60 lappuses.
Atslēgas vārdi koksnes pelni, reciklētais asfalts, dolomīta šķembas
Atslēgas vārdi angļu valodā wood ash, reclaimed asphalt pavement, crushed dolomite stone
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2011 13:47:07