Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Veselības aprūpes atkritumu otrreizēja izmantošana Latvijā. Atbilstības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Treatment of Health Care Waste. Conformity Analysis"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs J.Gušča
Recenzents E.Dāce
Anotācija Bakalaura darbu Veselības aprūpes atkritumu otrreizēja izmantošana. Atbilstības analīze izstrādāja bakalaurants Deniss Pavlovs. Darbs veltīts veselības aprūpes atkritumiem un to otrreizējas izmantošanas iespējām Latvijā. Šobrīd minētie atkritumi pēc apstrādes nonāk sadzīves atkritumu poligonos, bet darbā tiek apskatīta iespēja izmantot to kā kurināmo. Darba mērķis ir veikt novērtējumu vai veselības aprūpes atkritumi ir piemēroti, lai iegūtu no atkritumiem atgūto kurināmo. Darba uzdevums ir izstrādāt metodiku veselības aprūpēs atkritumu (VAA) atkārtotās izmantošanās novērtējumam. Pamatojoties uz metodiku, veikti pētījumi un noteiktas atkritumu fizikālās īpašības, ka arī pārbaudīta VAA apstrādes tehnoloģiju efektivitāte. Bakalaura darbs sastāv no literatūras apskata, metodikas veselības aprūpes atkritumu novērtējumam, rezultātiem, secinājumiem un priekšlikumiem. Literatūrās apskats veltīts veselības aprūpes atkritumu vispārīgām raksturojamām, likumdošanas prasībām un utilizācijas tehnoloģijām, ka arī apskatīti no atkritumiem atgūta kurināmā standarti. Eksperimentālā daļa ietver metodiku un veikto pētījumu aprakstu. Rezultātu nodaļā aprakstīti eksperimentu rezultāti un to izvērtējums. Uz pētījumu pamata izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas par veselības aprūpes atkritumu otrreizējās izmantošanas iespējām kurināmā veidā. Bakalaura darbā ir 65 lappuses, 19 tabulas, 31 attēli un 5 pielikumi. Rakstīšanās procesā ir izmantoti 66 literatūras avoti, t.sk. 45 avoti - svešvalodās.
Atslēgas vārdi veselības aprūpes atkritumi, otrreizējā izmantošana, atbilstības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā healtcare waste, recycling, treatment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 18:16:49