Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna apdrošināšanas produkta ieviešana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "A new insurance product introduction in the Latvian market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Bakalaura darba temats ir Jauna apdrošināšanas produkta ieviešana Latvijas tirgū. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt jauna produkta ieviešanas posmus teorijā, kā arī jauna apdrošināšanas produkta AAS Balta privātpersonu veselības apdrošināšanas ieviešanas iespējas Latvijas tirgū. Darbs sastāv no divām daļām analītiskā apskata daļas, pētījuma un aprēķinu daļas. Analītiskā apskata daļa ietver trīs nodaļas, bet pētījumu un aprēķinu daļa piecas nodaļas. Analītiskā apskata daļas tiek aplūkots jauna produkta jēdziens un tā nozīme. Tiek izpētīti jauna produkta ieviešanas posmi: pieprasījuma pētīšana, tirgus segmentēšana, mērķtirgus noteikšana, konkurences izpēte, mārketinga stratēģijas izveide jaunam produktam, jauna produkta patēriņa izmēģinājumi. Tiek veikta arī brīvprātīgās veselības apdrošināšanas piedāvājumu analīze. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek veidots AAS Balta un jaunā produkta Privātpersonu veselības apdrošināšana apraksts. Tiek izpētīts pieprasījums tirgū pēc fizisku personu veselības apdrošināšanas. Mārketinga vides analīze veikta, aplūkojot mikro un makro vides faktorus, kas ietekmē jaunā produkta ieviešanu. Apzinot AAS Balta privātpersonu veselības apdrošināšanas stiprās un vājās puses, potenciālās iespējas un draudus, tiek izveidota jaunā produkta SVID analīze, un izstrādātas iespējamās attīstības stratēģijas. Tad tiek izvērtētas iespējas veiksmīgākai jaunā produkta virzīšanai tirgū un sastādīts izmaksu plāns pirmajiem pieciem mēnešiem. Darbā izstrādei izmantoti 24 literatūras avoti, ir ievietoti 12 attēli un 17 tabulas. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 58 lapaspuses.
Atslēgas vārdi jauna produkta ieviešana, apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā new product implemenration, insurance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 22:36:17