Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas iespēju analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Micro Enterprises Tax Possibilities"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs T.Vanaga, RTU lektore
Recenzents N.Gode, TSI asoc. profesore
Anotācija Diplomdarba tēma ir Mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas iespēju analīze. Autore izvēlējās šo tēmu, jo pašlaik Latvijas sabiedrībā mikrouzņēmuma nodoklis ir aktuāls ne tikai ar iespējām, ko piedāvā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss, bet arī tāpēc, ka sabiedrības daļa pret šo nodokli izturas ar piesardzību, jo vēl ir pagājis samērā maz laika, lai izteiktu galvenos secinājumus par nodokļa ieviešanas rezultātiem Latvijas nodokļu sistēmā. Sabiedrībā pastāv daudz jautājumu par mikrouzņēmuma nodokli, tāpēc autore cer, ka diplomdarbs sniegs atbildes uz kādu no jautājumiem, kā arī palīdzēs labāk izprast mikrouzņēmuma nodokļa būtību. Pētījuma objekts mikrouzņēmuma nodoklis. Pētījuma priekšmets sabiedrības ar ierobežotu atbildību Assistants to Business nodokļu maksājumu salīdzinājums ar mikrouzņēmuma nodokļa iespējamiem maksājumiem. Hipotēze mikrouzņēmuma nodokļa maksājumi ir izdevīgāki nekā vispārējā kārtībā maksāti nodokļi. Darba mērķis izpētīt esošos likumus par mikrouzņēmuma nodokļa noteikšanu, aprēķināšanu, maksāšanu un izmantošanu nelielā saimnieciskās darbības uzņēmumā. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izpētīt nodokļu vēsturisko attīstību; 2. apkopot teorētisko materiālu par mikrouzņēmuma nodokli; 3. izpētīt, analizēt un salīdzināt mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu ar vispārējā kārtībā maksātiem nodokļiem un izstrādāt piemērus; 4. novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Assistants to Business nodokļu slogu un darbības rezultātus; 5. izstrādāt un analizēt mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas iespējas dažādās uzņēmējdarbības situācijās; 6. uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību Assistants to Business turpmākai darbībai un nodokļu sloga samazināšanai. Diplomdarbā autore apskata tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja, iespējas un riskus. Uzdevumu veikšanai tiek izmantotas tādas metodes kā monogrāfiskā metode un normatīvo aktu analīzes metode, salīdzinājumu metode un statistiskās analīzes metode, kā arī grafiskā metode. Diplomdarba izstrādes gaitā izmantotas monogrāfijas, likumi, Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, preses materiāli, periodiskie izdevumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Assistants to Business gada pārskati un nepublicētie materiāli, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētie materiāli. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2005. gada līdz 2010. gadam. Diplomdarba apjoms - 70 lappuses un 3 daļas, kas satur 4 attēlus, 26 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro Enterprises Tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 11:03:16