Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Latvijas derīgo izrakteņu ieguve un to kvalitātes pārbaude” („Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Caunu ielas līdz Zāļu ielai Liepājā”)
Nosaukums angļu valodā „Extraction of Latvia’s Mineral Resources and its Quality Inspection” („Reconstruction of Ganibu Street Section from Caunu Street to Zalu Street in Liepaja”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā Latvijas derīgo izrakteņu ieguve un to kvalitātes pārbaude, tiek apskatīti lielākie un pieejamākie Latvijas derīgie izrakteņi, to ieguves vietas, pielietojums un izmantošana tautsaimniecībā. Autors apskata cik plaši ir pieejami derīgie izrakteņi, to veidus un cik nozīmīgi tie ir valstij. Darbā tiek apskatītas nepieciešamākās kvalitātes pārbaudes minerālajiem materiāliem. Tā kā Latvija ir ļoti bagāta ar derīgajiem izrakteņiem, tad autors arī vēlas iepazīties ar tautsaimniecībā plašāk lietojamajiem minerālmateriāliem. Bakalaura darba rezultātā ir izpētīti plašāk pielietotie derīgie izrakteņi, izpētīta to pielietošana vietējām vajadzībām, izanalizēti materiālu saturi, veikts to izmantošanas salīdzinājums. Inženierprojekts Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Caunu ielas līdz Zāļu ielai Liepājā izstrādāts vienai no Liepājas pilsētas centrālajām ielām, kas vada lielāko daļu autotransporta satiksmes plūsmu caur pilsētu. Rekonstruējamās ielas posms visā garumā izvietots Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 1.1 km. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot esošo satiksmes organizāciju Liepājas pilsētā, Ganību ielā posmā no Caunu ielas līdz Zāļu ielai, pastiprinātu uzmanību pievēršot Eduarda Veidenbauma ielas un Zāļu ielas krustojumam Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopapjoms: Izpētes un aprēķinu daļa 143 lpp.; Rasējumi 8; Tabulas 30; Attēli 16; Izmantotie literatūras avoti 35.
Atslēgas vārdi Latvijas derīgo izrakteņu ieguve un to kvalitātes pārbaude
Atslēgas vārdi angļu valodā Extraction of latvian mineral resources and its quality inspection
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2011 23:38:36