Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas modelēšana būvmateriālu tirdzniecībā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing strategy modelling for building material trade in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Izvēlētā darba tēma ir Mārketinga stratēģijas modelēšana būvmateriālu tirdzniecībā Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izveidot mārketinga stratēģijas realizācijas modeli būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumam, pēc kura iespējams modelēt dažādas mārketinga stratēģijas, lai pēc tam varētu izvēlēties komunikatīvi un ekonomiski efektīvāko variantu. Pirmajā daļā ir analizēts Latvijas būvmateriālu tirgus, apskatīta vides faktoru ietekme un raksturotas nozares mārketinga darbības. Kā arī raksturota mārketinga stratēģijas plānošanas būtība, posmi un modelēšanas pielietošanas iespēja mārketinga stratēģijas izveidē. Otrajā daļā ir apskatīta mārketinga stratēģijas izveides iespējas būvmateriālu tirdzniecībā, izveidots mārketinga stratēģijas realizācijas modelis, kas atspoguļo ceļu no misijas un mērķu definēšanas līdz stratēģijas efektivitātes novērtēšanai. Kā arī ir izveidots stratēģijas realizāciju ietekmējošo riska grupu nozīmīguma rangs, kas izmantojams mārketinga stratēģijas modelēšanā un vadības lēmumu pieņemšanai. Zinātniski praktiskajā daļā tiek apskatīta būvmateriālu tirdzniecības uzņēmuma saimnieciskā darbība, formulēta stratēģija šī uzņēmuma katrai biznesa vienībai un modelētas divas dažādas situācijas mārketinga stratēģijas īstenošanai. Tiek prognozētas apgrozījuma izmaiņas, realizējot dažādas stratēģijas, novērtēta to ekonomiskā efektivitāte un izdarīti atbilstoši secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanai. Maģistra darba apjoms ir 86 lpp. Darbā iekļautas 3 formulas, 34 attēli, 17 tabulas. Maģistra darba izstrādāšanai izmantots 31 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Mārketings, stratēģija, modelēšana, modelis, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, strategy, modelling, model, efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 16:45:12