Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Automobiļu specializēto maināmo kravas platformu prtojekts"
Nosaukums angļu valodā "Automobile Specialized Alterable Load Platform Project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs doc.Ēriks Vonda
Recenzents doc. Gundars Zalcmanis
Anotācija Darba mērķis ir uzprojektēt automobiļu specializēto maināmo kravas platformu, ko lieto uz āķveida universālā pašizgāzēja Palift T20-02-5100. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: veikt platformas slodzes aprēķinus, veikt platformu analogu izpēti, veikt automobiļu un iekārtu ražotāju literatūras analīzi, veikt platformas izgatavošanas izmaksu aprēķinu, sniegt darba aizsardzības un organizācijas rekomendācijas. Automobiļu specializētā maināmā kravas platforma paredzēta gabalkravu pārvadāšanai. Uzstādītais hidromanipulators atvieglo kravas iekraušanas un izkraušanas procesu. Automobiļa specializētās maināmās kravas platformas apkalpošanu jānodrošina speciāli apmācītam personālam. Vienas automobiļa specializētās maināmās kravas platformas izgatavošanas kopējās izmaksas sastāda 2985,02 Ls. Darbs sastāv no pētnieciskās un aprēķinu sadaļām. Pētnieciskā daļā tika veikts analogu apskats, ražotāju literatūras izpēte un darba drošības un aizsardzības analīze. Aprēķinu daļā tika veikti platformas elementu stiprības aprēķini. Darbs sastāv no 71 lapaspuses, 46 attēliem, 9 tabulām. Darbam pievienotas specifikācijas lapas, 5 A1 izmēra detalizācijas rasējumi, viens A0 izmēra kopsalikuma rasējums un viens A0 izmēra kopskata rasējums.
Atslēgas vārdi Darba mērķis ir uzprojektēt automobiļu specializēto maināmo kravas platformu, ko lieto uz āķveida un
Atslēgas vārdi angļu valodā The aim of this work is to design automobile specialized alterable load platform which is used on un
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 11:36:46