Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projekta komandas formēšanas un darbības stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Project team formation and operational strategy development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. D.Atstāja
Anotācija Projekta veiksmīga norise ir atkarīga ne tikai no finanšu un citu resursu daudzuma. Galvenokārt to nosaka projektā iesaistītie cilvēki: viņu profesionālā prasme strādāt komandā, spēja vadīt un katra grupas locekļa veicamo uzdevumu un atbildības unvai pilnvaru pakāpes apzināšana. Problēma, kas tiks apskatīta maģistra darbā, ietvers jautājumu par projekta realizācijas komandas veidošanu. Tā kā neviens process nenorit bez cilvēkresursu klātbūtnes vai tā būtu apkalpošana veikalā, grāmatas izdošana vai tehnoloģisko procesu uzraudzība kvalitatīvai tā norisei nepieciešami atbilstošas kvalitātes un noteikta apjoma darbaspēks. Tāpēc ļoti nozīmīgs lēmums ir atbilstošas projekta komandas izveide. Pētījuma objekts ir projekta komanda, savukārt pētījuma priekšmets ir projekta komandas formēšanas metodika. Darba mērķis ir izveidot un piedāvāt lietošanai projektu komandas formēšanas metodiku, kas ietvertu soļus, kas jāiziet, līdz tiek līdz gatavai projekta komandai. Maģistra darba veidošanai tika noteikta hipotēze efektīvu projekta komandas izveidi nosaka pareizas stratēģiskās darbības izstrāde. Uzdevumi mērķa sasniegšanai: Izpētīt inovāciju nozares attīstību Latvijā, pievēršot uzmanību tās iespējām attīstīties; Raksturot projekta jēdzienu un būtību; Izpētīt projekta komandas veidošanas procesu; Izpētīt dažādu autoru piedāvātās Projekta komandas definīcijas; Izveidot un pielietot projekta komandas formēšanas metodiku reklāmas aģentūrai inovatīvas vides reklāmas projektam. Maģistra darba gaitā tika izstrādātas šādas novitātes: darba autores pašas ieteikta vienota projekta komandas jauna definīcija, tika norādītas tās ietekmes spēcīgās puses salīdzinājumā ar pārējām projekta komandas definīcijām; komandas veidošanas ietekmējošo faktoru sadalījums, kas vairāk ir un būs kā pamata faktori, jo katrs projekts ir unikāls ar savām specifikācijām; projekta komandas formēšanas metodika, kas tika nodēvēta par lēmuma pieņemšanas algoritms par projekta komandas izveidošanu, kas ietver etapus, sākot no projekta vadītāja nozīmēšanu un beidzot ar komandas gatavību. Tā kā projekti un to virzieni ir ļoti daudzveidīgi, tad tika noteikti ierobežojumi projektu komandas metodika tiks pielietota inovatīvam vides reklāmas projektam. Tāpat arī uz doto brīdi nav pieejama informācija par 2009. un 2010. gada inovatīvo uzņēmumu skaitu, apgrozījumu, strādājošo skaitu inovatīvos uzņēmumos un kopējiem inovāciju izdevumiem, kas ierobežo pārzināt esošo situāciju. Tāpēc tiks apskatīts laika posms līdz 2008. gadam ieskaitot. Efektīvākai analīzei būtu vēlama arī inovatīvo uzņēmumu detalizētāka sadale pa darbības jomām, jo pašlaik ir pieejams sadalījums, kas iekļauj apstrādes rūpniecību un pakalpojumus. Datu nepieejamības dēļ tiek traucēta nepieciešamība izanalizēt reālo situāciju valstī. Ir pieejams 2007. 2013. gada plānošanas perioda izlietojums līdz 2010. gada 31. martam. Maģistra darba ietvaros netiek apskatītas, izanalizētas un salīdzinātas televīzijas, radio, interneta, vides reklāmu izveides un raidīšanas izmaksas. Tāpat nozīmīgs ierobežojums ir maģistra darbā izmantotās reklāmas aģentūras, kuras nosaukums tiks mainīts konfidencialitātes saglabāšanas dēļ, informācija. Tā ir diezgan paskopa, kas traucē precīzāku un detalizētāku uzņēmuma un esošās situācijas analīzi, līdz ar to liedzot sniegt rekomendācijas atbilstoši esošajai situācijai uzņēmumā. Maģistra darba apjoms ir 84 lapas. Tas satur 22 attēlus un 13 tabulas. Kopumā lēmuma pieņemšanas algoritms par projekta komandas veidošanu darbojas, taču efektīvāka lēmuma pieņemšanas algoritma izpilde veidotos projektos, kur nepieciešams vismaz 12 komandas dalībnieku sastāvs, tādā veidā nodrošinot apjomīgāku komandas dalībnieku meklēšanas procesu meklēt savas organizācijas ietvaros, ārpus tās, vai arī veidot kombinētu komandu, izmantojot abus variantus, gala rezultātā novērtējot lēmuma pieņemšanas efektivitāti. Tasks to achieve aim:
Atslēgas vārdi Projekta komandas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Creating a Project team
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 15:29:39