Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas līzinga uzņēmumu atsavināto objektu eksportēšana”
Nosaukums angļu valodā “Export of Seized Items of Latvian Leasing Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents Doc. V.Skribans
Anotācija ANOTĀCIJA Gintas Vīksniņas maģistra darbam Latvijas līzinga uzņēmumu atsavināto objektu eksportēšana maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Darba pētījuma objekts ir līzinga pakalpojumu sniegšanas gaitā atsavināto līzinga objektu eksportēšanas process. Pētījuma priekšmets, ar kura palīdzību atspoguļoti konkrēti procesi un to nepilnības ir Citadele līzings un faktorings. Darba izstrādes procesā izmantota loģiski konstruktīvā un analītiskā metode, tabulu un grafiskā, kā arī sintēzes jeb salīdzinošā metode. Teorētiskajā daļā ir veikta literatūras avotu analīze, lielāko uzmanību vēršot uz līzinga pakalpojumiem, to klasifikāciju, aprakstīti līzinga uzņēmumu riski un to sekas. Analītiskajā daļā analizēts līzinga tirgus strukturālais sadalījums un tirdzniecībā nonākušo līzinga objektu klasifikācija, izvērtēts līzinga uzņēmumu atsavināto objektu noieta tirgus un potenciālo klientu pirktspēja. Praktiskā pētījuma daļā analizēts līzinga uzņēmums Citadele līzings un faktorings, piedāvāti konkrēti darbības modeļi, aprēķināti darbības efektivitātes rādītāji, izdarot secinājumus izstrādāta inovatīva sistēma, kas ļautu Latvijas līzinga uzņēmumiem nodrošināt pilnveidotu un optimizētu eksporta darījumu noformēšanu un izpildi atsavinātajiem līzinga objektiem. Darbā izmantoti līzinga uzņēmumu publicētie un nepublicētie dati un informācija, lai varētu izpētīt darbības tendences, kā arī mācību, specializētā nozares literatūra, interneta avoti. Darbā ir 3 nodaļas, 106 lpp., 45 attēli, 24 tabulas, 31 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 4 pielikumi uz 6 lpp.
Atslēgas vārdi līzinga uzņēmumi, atsavinātie objekti, eksportēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Leasing Companies, seized items, export
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 10:49:34