Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Akciju novērtēšana Latvijas vērtspapīru tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Stock assessment in the Latvian securities market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Doc., Dr.oec. K.Kozlovskis
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Bakalaura darba "Akciju novērtējums Latvijas vērtspapīru tirgū" ietvaros tika analizēti trīs NASDAQ OMX Riga kotētie uzņēmumi, kas ir vadošie farmācijas nozares pārstāvji Latvijā AS Grindeks, AS Olainfarm un AS Rīgas farmaceitiskā fabrika. Ar fundamentālās analīzes palīdzību tika izvērtēta doto uzņēmumu finanšu darbība 2004.-2009. gados, kā arī veikta izpēte par to akciju vērtību korelāciju ar dažādiem fundamentālajiem faktoriem ar mērķi noskaidrot vispievilcīgāko akcijas sabiedrību darbā analizējamo uzņēmumu starpā un novērtēt, kādā mērā un vai vispār šo uzņēmumu akciju tirgus vērtības atrodas lineārajā sakarībā ar autores skatījumā visnozīmīgākajiem fundamentālajiem faktoriem. Darbs satāv no divām daļām: analītiskā apskata un pētījuma un aprēķinu daļa. Pirmajā daļā tika apkopota teorētiskā bāze par akcijas būtību, kā vienu no vērtspapīriem, par biržas darbību, fundamentālās analīzes principiem u.c. Izmantojot analītiskā apskata daļā uzkrāto informāciju, tika veikti nepieciešamie aprēķini, kas bija iekļauti darba otrajā daļā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un autores subjektīvajiem spriedumiem, tika secināts, ka AS Grindeks ir tiesības saukties par vispievilcīgāko uzņēmumu doto triju uzņēmumu starpā. Darba gaitā tika atklāts arī tas, kas AS Grindeks un AS Olainfarm akcijas vislabāk korelē ar indeksu Baltic Benchmark GI, bet AS RFF ar indeksu OMX Riga. Vairāk nekā 80% uzņēmumos saražoto preču atrod noietu ārpusvalsts tirgos. Ar to skaidrojams tas, ka šo Sabiedrību akciju tirgus vērtībām ir zema korelācija ar vietējās ekonomikas fundamentālajiem rādītājiem, bet ir vairāk pakļauti ārējiem faktoriem, piemēram, LVL-RUB valūtas kursa svārstībām. Bakalaura darba kopapjoms ir 64 lappuses. Darbā ir iekļautas 15 tabulas, 16 formulas un 25 attēli. Pielikumu skaits ir 3. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 27 ierakstiem.
Atslēgas vārdi Akcijas, birža NASDAQ OMX Riga, fundamentālā analīze, finanšu koeficienti
Atslēgas vārdi angļu valodā Aktien, NASDAQ OMX Riga boerse, Fundamentalanalyse, Finanzkennwerte
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 23:34:07