Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Globālās pozicionēšanas sistēmas izmantošanas iespējas un perspektīvas ceļu būvniecībā” („Autoceļa C14 „Vīkuļu ceļš” rekonstrukcija Babītes novadā”)
Nosaukums angļu valodā „Usage Opportunities and Prospects of Global Positioning System for Road Construction” („Reconstruction of Road C14 „Vikulu cels” in Babite District”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Globālās pozicionēšanas sistēmas izmantošanas iespējas un perspektīvas ceļu būvniecībā." Darbam izvēlēto tēmu noteica interese par globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) straujo progresu un iespējām izmantot to civiliem mērķiem. Ceļu būvniecībā arvien vairāk manuāli vadāmo tehniku nomaina tehnika ar divdimensiju (2D) un trīsdimensiju (3D) mašīnu kontroles sistēmām, kur izmanto GPS piedāvātās iespējas. 3D mašīnu kontroles sistēmas ir 2D kontroles sistēmu tālākas attīstības un progresa pierādījums. Darbā izsekoju mašīnu kontroles sistēmu attīstībai līdz GPS izmantošanai. Izmantojot literatūras avotus un ceļu būves uzņēmumu anketēšanu, akcentēju uzmanību stāvoklim Latvijā. Iegūtie rezultāti liecina, ka pasaulē lieto ne tikai 2D un 3D mašīnu kontroles sistēmas, bet arī tālvadības kontroles sistēmas. Latvijā ir liels 2D un 3D mašīnu kontroles sistēmu piedāvājumu klāsts un tālāka progresa iespējas šai jomā. Ceļu būves tehniku ar 2D un sevišķi ar 3D mašīnu kontroles sistēmām ražo rūpnieciski. Cita tendence ir iepriekš iegādātu tehniku turpmāk aprīkot ar 2D un papildināt ar 3D mašīnu kontroles sistēmām, ko plaši izmanto Latvijā. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts autoceļam C14 „Vīkuļu ceļš" Babītes novadā, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni. Projektētais autoceļš C14 „Vīkuļu ceļš", posmā no valsts 2.šķiras autoceļa V11 Piņķi - Dzilnuciems līdz apdzīvotas vietas Vīkuļi beigām ir vietējas nozīmes ceļš Babītes pagastā, Babītes novadā. Ceļš trases sākumā pieslēdzas valsts autoceļiem V11 Piņķi - Dzilnuciems, trases beigas līdz apdzīvotas vietas Vīkuļi beigām. Projektētā posma kopējais garums ir 2.685 m. Projektētais autoceļš sadalīts divos posmos, attiecīgi Ass-1 un Ass-2. Ass-1 ir posmā no a/c V11 Piņķi - Dzilnuciems līdz , a/c C-13 Annas -Vīkuļi, savukārt Ass-2 ir posmā no a/c C-13 Annas - Vīkuļi līdz apdzīvotas vietās Vīkuļi beigām. Projektētais ātrums pieņemts 50 km/h. Ceļa šķērsprofils izvēlēts NP7.5, kas veidots ar 2 braukšanas joslām ar joslas platumu 3.00m (brauktuves platums 6.00m) ar divpusēji vērstu brauktuves šķērskritumu - 2.5%. Diplomdarba kopējais apjoms ir 192 lapaspuses, tajā iekļauti 48 attēli, 19 tabulas un 85 formulas.
Atslēgas vārdi Globālās pozicionēšanas sistēmas; GPS; 2D un 3D mašīnu kontroles sistēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Global Positioning System; GPS; 2D and 3D machine control systems.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 17:09:40