Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec. G.Turlajs
Anotācija Diplomprojektā tiek analizētā AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas” darbība un izstrādāti trīs pilnveidošanās projekti. Diplomprojekts sastāv no: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, tehnoloģiskās un grafiskās daļas. Analītiskā daļā tika veikti šādi uzdevumi: uzņēmuma organizātoriskas struktūras raksturojums, vidi ietekmējošo faktoru analīze, uzņēmuma finanšu pārskatu analīze, tirgus situācijas izpēte. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti un pamatoti trīs uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekti: izmaksu samazināšanas projekts, jauna izstrādājuma ieviešanas projekts, ka arī mārketinga un realizācijas daļas apvienošanās projekts. Tehnoloģiskā daļā ar tīklveida plānošanas palīdzību tika izstrādāts trešā projekta izpildīšanas grafiks. Grafiskā daļā tika apkopoti svarīgākie diplomprojekta datu grāfiskie attēli. Darbs satur 69 lapas, 27 attēlus, 32 tabulas, 17 bibliogrāfiskos nosaukumus, 3 pielikumus. Diplomprojektā secināts, ka uzņēmuma pilnveidošanai ir nepieciešams modernizēt rāžošanu un ieviest jaunus izstrādājumus tirgū. Lai samazināt izmaksas uzņēmumam jāekonomē līdzekļus izstrādājumu transportēšanā un samazinot iesaiņojama materiāla un izejmateriālu izmaksas, ka arī jāatteicas no izdevumiem par darbim no ārienes. Lai optimizēt organizātorisku struktūru nepieciešams apvienot mārketinga un realizācijas daļu vienā strukturvienībā.
Atslēgas vārdi rūpnīca, pilnveidošana, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā factory, development, optimization
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 09:58:55