Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma finanšu vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Financial management improvement project for an enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore ir Kristīne Lasmanoviča. Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec.,doc.(prakt.) Nadežda Semjonova. Diplomprojekta darba temats ir Uzņēmuma finanšu vadīšanas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta darba apjoms ir 67 lapas, 20 tabulas un 33 attēli. Diplomprojekta darbā izmantotie materiāli, galvenokārt, ir mācību literatūra, LR likumdošanas normatīvie akti, publikācijas internetā un laikrakstos, kā arī uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma nepublicētā informācija. Diplomprojekta analītiskajā daļā tik analizēts uzņēmuma finanšu vadīšanas process un finanšu nodaļas struktūra. Analīzes rezultātā tika konstatētas nepilnības uzņēmuma finanšu vadīšanā. Projektu daļas ietvaros darba autore izstrādā trīs priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai. Tie ir kreditoru faila pilnveidošana, uzskaites programmas padziļināta lietošana un finanšu nodaļas struktūras pilnveidošana. Kreditoru faila pilnveidošanas priekšlikums ir pilnveidot MS Excel lietoto ienākošo rēķinu datu bāzi un pārveidot to pārskatāmāku un ērtāku maksājumu plānošanai. Uzskaites programmas padziļināta lietošana priekšlikums ir atteikties no MS Excel ienākošo rēķinu datu bāzes un lietot uzskaites programmu arī maksājumu plānošanā. Finanšu nodaļas struktūras pilnveidošanas priekšlikums ir pilnveidot uzņēmuma finanšu nodaļas struktūru, papildinot to ar vēl vienu vakanci un mainītiem darba pienākumiem visiem finanšu nodaļas darbiniekiem un daļēji arī uzņēmuma direktorei. Tehnoloģiskās daļas ietveros tiek atspoguļots kreditoru faila pilnveidošanas process. Darba un dabas aizsardzības daļā ir noteikti darba aizsardzības riski un izstrādāts plāns šo risku novēršanai vai mazināšanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finanšu vadīšanas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial management improvement for an enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 10:11:42