Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Starptautisko uzņēmumu vadīšanas procesu projektēšanas modeļi"
Nosaukums angļu valodā "International business management process design models"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Viens no svarīgākiem procesiem uzņēmuma iekšienē ir komunikācijas process. Tas ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka iekšējās komunikācijas starp personālu un informācijas apmaiņas process ar vadītājiem būtiski ietekmē personāla darbspējas un efektivitāti, kadru mainību un līdz ar to arī var ietekmēt preču un pakalpojumu kvalitāti, bet tas galvenokārt ir svarīgs tādēļ, ka tas ietekmē arī vadības lēmumu pieņemšanas procesu, jo tieši uz komunikācijas procesiem ir balstīti jebkura uzņēmēja, vadītāja, menedžera lēmumi. Jo vairāk lēmuma pieņēmējam ir informācijas par konkrētu jautājumu, jo šī informācija ir pilnīgāka, jo korektāks lēmums tiks pieņemts. Šiem vadības saistošiem procesiem bieži mūsdienu uzņēmumos netiek pievērsta pienācīga uzmanība, bet, pēc autora domām, šis jautājums ir ļoti svarīgs un aktuāls. Maģistra darbā uzmanība tika pievērsta starptautisku un lielu uzņēmumu vadības saistošiem procesiem. Tieši šāda tipa uzņēmumos komunikācijas procesi ir ļoti apgrūtināti, bieži komunikācija ir iespējama tikai ar speciālu ierīču palīdzību, jo komunikācijas dalībnieki atrodas, piemēram, dažādās valstīs. Šāda tipa uzņēmumos ir arī citas barjeras, piemēram, semantiskās barjeras, kas bieži kavē lēmumu pieņemšanu dēļ apgrūtinātas komunikācijas svešvalodā. Darba gaitā autors veica komunikācijas kanālu un informācijas apmaiņas barjeru salīdzinājumu atkarībā no uzņēmuma lieluma, kas ļāva veikt secinājumus par lielu un starptautisku uzņēmumu informācijas apmaiņas procesiem. Maģistra darbā tika izpildīti sekojoši uzdevumi: a) izanalizēta esošas makroekonomiskās situācijas Latvijā ietekme uz uzņēmuma saistošiem procesiem; b) izvērtēta un izanalizēta komunikācijas procesa ietekme uz uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesu; c) noteiktas starptautisku uzņēmumu komunikācijas procesa īpatnības, veikts salīdzinājumus ar citu uzņēmumu komunikācijas procesiem; d) izstrādāts starptautisku uzņēmumu lēmumu pieņemšanas modelis ņemot vērā to saistošu procesu specifiku; e) tika izanalizēta modeļa pielietošana starptautiskā uzņēmumā; f) izvērtēta modeļa efektivitāte un pielietojamība; g) izstrādāta uzņēmuma informācijas apmaiņas procesu vērtēšanas sistēma un izanalizēta sistēmas pielietošana starptautiskā uzņēmumā. Maģistra darba objekts ir starptautiski un lieli uzņēmumi ar vairākām filiālēm dažādos reģionos vai dažādās valstīs. Pētījuma priekšmets ir starptautisku uzņēmumu vadības saistoši procesi - komunikācijas procesi un to ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas modeli, ņemot vērā starptautisku uzņēmumu komunikācijas un lēmuma pieņemšanas procesu specifiku. Kā zinātniski pamatots pieņēmums par objektīvās realitātes likumībām, maģistra darbā tika izvirzīta hipotēze jebkurā uzņēmumā korekta un laicīga lēmumu pieņemšana ir balstīta uz uzņēmuma vertikālu un horizontālu komunikācijas procesu attīstību; lēmumu pieņemšanas procesi ir būtiski apgrūtināti, ja komunikācijas kanāli atbilstoši nestrādā. Pētījuma gaitā hipotēze tika pierādīta. Maģistra darba ierobežojums - darba gaitā netika izpētīti uzņēmuma ārējās komunikācijas un informācijas apmaiņas kanāli, jo autora pētījuma mērķis bija iekšējās komunikācijas uzņēmumā, bet ārējās komunikācijas ir ļoti specifiska un plaša tēma. Maģistra darba izstrādē tika izmantoti dažādi literatūras avoti latviešu un ārzemju autoru darbi ekonomikas un finanšu pārvaldības jomā, Rīgas Tehniskas universitātes zinātniskie raksti, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdevumi, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdevumi, periodiskie izdevumi, interneta avoti, kā arī cita literatūra. Maģistra darba izstrādāšanā tika izmantotas šādas pētījuma metodes: a) pētījuma abstrakti loģiskā metode, aplūkojot speciālo literatūru pētījuma priekšmeta jomā; b) ekonomiskās analīzes metodes, t.sk. salīdzināšana, analītisko rādītāju atspoguļošana tabulas veidā, grafiskā metode analizējot pētījuma objekta stāvokli un attīstību; c) modelē
Atslēgas vārdi Vadības saistoši procesi, komunikācijas procesi uzņēmumā, lēmuma pieņemšanas procesi un modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Management binding processes, business communication process, decision making processes and models
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 12:46:45