Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Karingo Vero” jaunas produktu līnijas attīstība eksporta tirgiem"
Nosaukums angļu valodā "Development of the New Product Line at “Karingo Vero” Ltd for Export Markets"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Recenzents MBA D.Lapiņš
Anotācija Juršāne-Piņķe I. SIA Karingo Vero jaunas produktu līnijas attīstība eksporta tirgiem: Maģistra darbs I.Juršāne-Piņķe, U.Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. - 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 23 angļu, un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamo scenāriju uzņēmuma darbības paplašināšanai, atklājot jaunu produktu līniju eksportam, par pamatu ņemot uzņēmumā esošās kompetences un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iekārtas. Pirmajā darba daļā apskatīti dažādi teorētiskie aspekti par inovācijām, jaunu produktu attīstīšanu un eksporta organizēšanu. Otrajā darba daļā veikta SIA Karingo Vero kompetenču analīze, jaunās produktu līnijas izvēle un noteikti potenciālie eksporta tirgi. Trešajā darba daļā ir izstrādāts ieteicamais produkta ieviešanas scenārijs, t.i. izstrādāts projekta laika grafiks, ieskicētas mārketinga aktivitātes produkta virzīšanai eksporta tirgos, veikti finanšu aprēķini kā veikta iespējamo risku analīze un noteikti pasākumi to mazināšanai. Nozīmīgākais secinājums ir, ka uzņēmumam ir jāattīsta fundamentāli jauna produktu līnija, kas vienlaicīgi būtu vērsta uz eksportu. Nozīmīgākais priekšlikums attīstīt uzņēmumu ieviešot jaunu produktu līniju - 3D ādas sienu paneļi interjeram, paredzot to eksportu uz NVS reģionu valstīm.
Atslēgas vārdi jauna produktu līnija, eksports, inovācijas, leather wall panels
Atslēgas vārdi angļu valodā new product line, export, innovation, leather wall panels
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2012 14:12:36