Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness enhancement project for a capital holding company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Recenzents Mg.oec.J.Eriņa
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana; tā nosaukums ir Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt uzņēmumam konkurētspējīgās priekšrocības attiecīgajā nozarē. Analītiskajā daļā vispārīgi ir apskatīti uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un ir veikta uzņēmuma darbības analīze, kā arī veikta esošās tirgus izpēte un izvirzītas uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir apskatītas izvirzītās problēmas un doti priekšlikumi to risināšanai, raksturotas iespējamās konkurētspējas uzlabošanas pasākumi un prognozēti uzņēmējdarbības rezultāti. Tehnoloģiskajā daļā ir piedāvātas konkrētas darbības, lai izveidotu uzņēmuma mājas lapu, pielietotu reklamēšanas programmu, kā arī apskatīts grāmatvedības programmas pielietojums. Darba un dabas aizsardzības daļā ir noteikti un novērtēti darba riski uzņēmumā un izveidots darba un dabas aizsardzības plāns. Grafiskajā daļā ir attēlots paveiktais darbs, kas attēlo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darbs izstrādāts latviešu valodā uz 84 lapām. Tajā izmantoti 24 interneta avoti un 2 literatūras avoti un iekļauti 39 attēli un 27 tabulas.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšana, konkurētspēja, eksports, darbības paplašināšana, mājas lapas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā competitivenes enhancement, competitivenes, export, activity enlargment, web page development
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 09:47:53