Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Jauna sociālās aprūpes centra izveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for establishing a new social care centre”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs asoc. prof. R. Alsiņa
Recenzents prof. E. Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats: „Jauna sociālās aprūpes centra izveidošanas projekts”. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, diplomprojekta apjoms 76. lpp., diplomprojekta grafiskās daļas apjoms 16 lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 32. tabulas, 25 attēli, 4. formulas un 34 pielikumi. Darbs sastāv no piecām daļām:  Analītiskās daļas;  Projekta aprēķinu daļas;  Tehnoloģiskās daļas,  Darba un dabas aizsardzības daļas;  Grafiskās daļas. Analītiskā daļā ir dots īss situācijas raksturojums iedzīvotāju veselības stāvokļa, sociālās aprūpes jomā valstī kopumā un analizēti Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbības rādītāji. Projekta aprēķinu daļā tika izvirzīta viena no iespējām risināt problēmu, izveidot jaunu sociālās aprūpes centru. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta informācijas apstrādes tehnoloģija Microsoft EXCEL vidē, diplomprojekta aprēķinu daļai izstrādāto finanšu aprēķināšana un modelēšana. Darba aizsardzības daļā tika veikta ergonomisko risku analīze un risku novērtējums, un izstrādāti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi personāla ergonomisko riska faktoru samazināšanai. Grafiskajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas, tabulas.
Atslēgas vārdi Sociālās aprūpes centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Social care center
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 13:16:19