Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Rising of Production Efficiency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. S.Polovko
Recenzents Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija Šī diplomprojekta tēma ir ražošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Latvijā pēdējo trīs gadu laikā ražošanas efektivitātes paaugstināšanas tēma kļuvusi ļoti aktuāla. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un izanalizēt ražošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas un izvirzīt priekšlikumus efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir raksturota ķīmiskās rūpniecības nozare un akciju sabiedrība „Baltijas Gumijas Fabrika” kā šīs nozares pārstave. Tika veikta SVID analīze, kura parādīja uzņēmuma stiprās un vājas puses, ka arī iespējas un draudus, un līdz ar to veikta uzņēmuma attīstības stratēģija. Analizējot uzņēmuma finansiālos rādītājus, ārējas vides tieši un netieši ietekmējošus faktorus, tika noteiktas uzņēmuma galvenās problēmas un tās risināšanas iespējas. Analītiskās daļas noslēgumā tika analizēta ražotnes darbinieku atalgošanas sistēma un griešanas-vulkanizācijas procesa izmaksas. Pēc uzņēmuma ražošanas nodaļas novērtējuma tika noteikta galvenā problēma -jāpaaugstina ražošanas efektivitāti. Lai atrisinātu šo problēmu tiek piedāvāti 3 priekšlikumi: veikt darba normēšanu; piedāvāt jaunu atalgojuma sistēmu; piedāvāt jaunas iekārtas un salīdzināt tās vulkanizācijas-griešanas procesa izmaksas ar esošām, kā arī izvērtēt jaunu iekārtu iegādes iespējas. Projekta aprēķinu daļā tika analizēts strādnieku darba process, piedāvāta premiāla gabaldarba alga par jauno izstrādāto normu izpildi. Efektivitātes paaugstināšanai tika piedāvāts iegādāties jaunas iekārtas, kas saīsinās ražošanas procesu. Lai noteiktu vai ir izdevīgi iegādāties jaunas iekārtas, tika salīdzinātas jaunās ražošanas ķēdes izmaksas ar esošo, kā arī izskatīti iekārtu iegādes iespēju varianti. Tehnoloģiskajā daļā uzņēmumam ir izstrādāta jauna mājas lapa, kas atbilst visām jaunākajām lietotāja prasībām un vajadzībām. Ražošanas tehnoloģijas procesa priekšstatam veikta gan esošās, gan no jauna piedāvātās tehnoloģiskās ķēdes apraksts. Dabas un darba aizsardzības daļā tika aprakstīti risinājumi uzņēmuma rīcības riska mazināšanai un darba drošības pasākumu uzlabošanai. Grafiskajā daļā tika izveidoti 17 uzskatāmi attēli par uzņēmuma darbību. Darbu beidzot, autore izdarījusi secinājumus un priekšlikumus par problēmas risināšanas iespējām, par projekta īstenošanu un rentabilitāti. Darbs sastāv no 75 lapām, 24 attēliem, 47 tabulām un 6 pielikumiem. Darbā tika izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ražošana, tehnoloģija, iekārtas, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā production, tehnology, machinery, efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 15:56:07