Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Bankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving bank services”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs asoc. prof. I. Voronova
Recenzents prof. N. Lāce
Anotācija Diplomprojekts bakalaura grāda uzņēmējdarbībā un vadīšanā iegūšanai Banku pakalpojumu pilnveidošanas projekts. Darba apjoms ir 110.lpp., darbā ir 21 tabulas un 17 attēli, izmantoti 65 literatūras avoti, tai skaitā 3 svešvalodā. Diplomdarba pētījuma objekts ir Latvijas komercbanku privātpersonu pakalpojumu sektors. Darba mērķis ir izstrādāt projektu, kurā pamatā ir Latvijas komercbanku produktu un pakalpojumu attīstīšana esošā tirgus situācijā. Darba mērķa sasniegšanai veicamie pamatuzdevumi ir: 1. Novērtēt Latvijas komercbanku darbības rezultātus un salīdzināt lielāku banku produktu un pakalpojumu klāstu; 2. Noteikt Latvijas komercbanku izaugsmes iespējas un tās nozīmi; 3. Sniegt AS SEB bankas īsu darbības raksturojumu, aprakstīt organizatorisku struktūru, analizēt pakalpojumu cenrādi un veikt SVID analīzi; 4. Izstrādāt banku pakalpojumu attīstīšanas projektu un raksturot tā projekta virzīšanas stratēģiju; 5. Noteikt pakalpojumu projekta mērķa auditoriju un veikt klientu segmentēšanu; 6. Veikt banku apkalpošanas servisa paaugstināšanas iespēju analīzi; 7. Izvērtēt banku informācijas avotus un raksturot banku informācijas apstrādes sistēmas. 8. Izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Diplomdarbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Pirmā nodaļa ietver 3 sadaļas, kurās tiek veikts Latvijas lielāku komercbanku darbības novērtējums, atrasti banku pakalpojumu sektora attīstīšanas iespējas un sniegts SEB bankas darbības apraksts. Otrā nodaļā sastāv no 3 sadaļām, kas ir veltītas Latvijas komercbanku pakalpojumu pilnveidošanas projekta aprakstam. Tiek izvirzīti 3 galvenie priekšlikumi: attīstīt mājas bankas jeb home bank stratēģiju, t.sk. izveidot un piemērot praksē klientu segmentācijas un lojalitātes programmu, paaugstināt banku apkalpošanas servisu, izmantojot jaunu apmācības programmu e-learning, un izstrādāt jaunu banku pakalpojumu virzīšanas plānu uz mājas banku projekta pamata, ka arī aprēķināt iespējamas izmaksas. Trešajā nodaļā 2 apakšnodaļās tiek izvērtēti banku informācijas avoti un sniegts banku mājas lapu vērtējums. Ceturtā nodaļā tiek veltīta darba drošības un aizsardzības tēmai, kurā tika analizēti darba drošības iespējamie riski un to mazināšanas iespējas. Piektajā daļā tiek iekļauti autores patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus.
Atslēgas vārdi Latvijas komercbanku darbības analīze un attīstības iespējas, privātpersonu pakalpojumu sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian commercial banks analysis and development possibilities, sector of private persons services
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 14:34:19