Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Patērētāju segmentēšanas modelis mārketingā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Consumer segmentation model in marketing in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Biškopība ir tradicionāla nodarbošanās ar senu vēsturi un tradīcijām ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un visur citur pasaulē, kur vien mīt bites. Pieaugot lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem, palielinoties monokultūru audzēšanai un pesticīdu lietošanai, samazinās biškopībai labvēlīgās teritorijas un iet bojā savvaļas apputeksnētāji. Apmēram 80 % no augiem uz zemes ir entomofīli, to apputeksnēšanai ir nepieciešami kukaiņi, apmēram 4/5 augu apputeksnē tieši medus bites, tas palielina bišu saimju lomu ne tikai kultūraugu apputeksnēšanā, bet arī visas ekosistēmas dzīvotspējas uzturēšanā kopumā. Katrs patērētājs ir indivīds ar īpašām vajadzībām un vēlmēm. Tas rada ne mazums problēmu mārketinga speciālistiem, jo nav iespējams radīt pilnīgi individuālu produktu vai sniegt pakalpojumu, kas apmierinātu katra patērētāja vēlmes. Tāpēc nepieciešams tirgu sadalīt mazās daļās, kuras apvienotu patērētājus ar līdzīgām vēlmēm, vajadzībām, lai precīzāk noteiktu tos produktus un pakalpojumus, kas apmierinātu visas grupas vajadzības. Uzņēmumiem iekļūt tirgū ar jaunu produkciju tagad ir daudz grūtāk, nekā tas bija pirms pāris gadiem, jo ir samazinājusies patērētāju pirktspēja un, pirms iegādāties kādu produktu vai pakalpojumu, patērētāji apsver visas alternatīvas par lētāka vai cita produkta, pakalpojuma izvēli. Tāpēc uzņēmumiem nepieciešams segmentēt tirgu, pirms piedāvāt patērētājiem savu produktu vai pakalpojumu. Veicot tirgus segmentēšanu, uzņēmums savus ierobežotos resursus var efektīvāk novirzīt nelielai patērētāju grupai, nevis neefektīvi sadalīt visam tirgum. Biškopība ir ļoti riskants uzņēmējdarbības veids, tāpēc ir ļoti svarīgi, pirms sākt nodarboties ar biškopību, noteikt patērētāju vēlmes, lai varētu zināt vai ir vērts sākt nodarboties ar biškopību un kā efektīvāk realizēt biškopības produktus. Medus ražošana ir izteikts ilgtermiņa bizness. Shēma ir šāda - cilvēks iegādājas stropus un bišu saimes, bet jārēķinās, ka medus ražu bites dos tikai nākamajā gadā, ja vispār pārziemos. Pirmajā gadā iegulda naudu, otrajā izsviež pirmo medu, saliek noliktavā, sāk tirgot, turklāt naudu no tirdzniecības tīkliem dažkārt saņem tikai pēc pāris gadiem. Medus bizness ir naudas aprite triju vai pat četru gadu garumā, nevis divu mēnešu bizness pēc principa nopirku-pārdevu. Turklāt jāņem vērā, ka zināšanas bitenieks uzkrāj gadu desmitiem, tādēļ tas ir ne tikai liels finansiāls, bet arī intelektuāls ieguldījums. Tiek ražots arvien vairāk pārtikas produktu ar medus un citu biškopības produktu piedevām. Šo produktu sortiments pēdējos gados paplašinājies ar jogurtiem, bērnu pārtiku, dažādiem dzērieniem, konditorejas izstrādājumiem un citiem produktiem. Arī patērētāju attieksme pret jauniem produktiem ar medus un citu biškopības produktu piedevām ir kļuvusi pozitīvāka un atsaucīgāka. Tāpēc biškopības uzņēmumiem pašlaik ir ļoti svarīgi saviem patērētājiem piedāvāt ko jaunu, jaunu produktu ar ko piesaistīt gan esošos patērētājus, gan jaunus patērētājus, jo starp biškopības uzņēmumiem konkurence ir liela un piedāvātais produkcijas sortiments uzņēmumiem ir ļoti līdzīgs. Pirms piedāvāt jauno produktu patērētājiem ir svarīgi izpētīt visus patērētāju segmentus, lai noskaidrotu, kurš segments šo produktu pirks, kurš nepirks un kādas ir šo segmentu vajadzības un vēlmes. Veicot patērētāju segmentēšanu, uzņēmums var piedāvāt produkciju, kas apmierinātu vairāku patērētāju vajadzības nevis tikai individuālu patērētāju, līdz ar to uzņēmums savus ierobežotos resursus var izmantot lietderīgāk.
Atslēgas vārdi Biškopības nozare, patērētāju segmentēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Beekeeping, costumers segmentation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2011 21:17:57