Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Jēkabpils pašvaldības nodokļu un nodevu iekasēšanas organizācija"
Nosaukums angļu valodā "Organization of Collection of Local Taxes and Duties at Jekabpils Municipality"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbā „Jēkabpils pašvaldības nodokļu un nodevu iekasēšanas organizācija” paustā tēmas aktualitāte ir uzlabot esošo nodokļu un nodevu iekasēšanas organizācijas sistēmu, padarot to efektīvāku, novēršot nepilnības likumdošanā un samazinot administrēšanas izmaksas. Tēma ir nozīmīga un atbilstoša pastāvošai ekonomiskai situācijai valstī, kad ir svarīgi ar minimālām izmaksām panākt augstāku rezultātu. Diplomdarba pētījuma objekts ir nodokļu un nodevu administrācijas process un tā realizācija Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, to ieņēmumu dinamika un galveno trūkumu iezīmēšana. Par pētījuma priekšmetu izvēlēta viena no nodokļu administrēšanas pamatfunkcijām – iekasēšana. Darba mērķis - veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu un nodevu iekasēšanas organizācijas sistēmas un ar to saistīto problēmu analīzi, tā rezultātā izstrādāt secinājumus un priekšlikumus administrēšanas pilnveidošanai. Darba uzdevumi: 1) izvērtēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finanšu pamatu veidojošos elementus; 2) izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā iekasējamo nodevu normatīvo bāzi; 3) raksturot Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu un nodevu administrēšanas procesu; 4) analizēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu un nodevu ieņēmumus, to dinamiku un ietekmējošos faktorus; 5) veikt secinājumus un ierosināt priekšlikumus nodokļu iekasēšanas organizācijas efektivitātes uzlabošanai. Darbā tiek piedāvāti vairāki priekšlikumi gan ieņēmumu palielināšanai, gan administrēšanas izmaksu samazināšanai, gan iekasēšanas organizācijas sistēmas uzlabošanai. Darba praktiskā vērtība izpaužas faktā, ka šos nosacījumus var ņemt vērā gan Jēkabpils pilsētas pašvaldība, gan citas Latvijas pašvaldības, organizējot savu nodokļu un nodevu iekasēšanas sistēmu. Ietvertie un publicētie pētījumu rezultāti ir izmantojami kā mācību materiāls studentiem un citiem interesentiem apgūstot diplomdarbā ietvertās tēmas. Diplomdarbs sastāv no 4 sadaļām, 62 lappusēm, 6 attēliem, 3 tabulām un 7 pielikumiem. Darba veidošanā izmantoti 54 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Jēkabpils pašvaldība, pašvaldības finanšu avoti, nodokļu un nodevu admnisitrēšanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Jekabpils municipality, sources of finance at municipality, the tax and duty administration process
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:09:59