Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Augstspiediena divpakāpju turbīnas disku un starpdisku elementa konstrukcijas analīze un pilnveidošana turboventilatora dzinējam PW4000."
Nosaukums angļu valodā "Construction Analysis and Improvement of Two Stage High Pressure Turbine Discs and Intermediate Disc in Turbofan Engine PW4000."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Inž. zin. dokt. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Asoc. prof. Igors Pavelko
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Augstspiediena divpakāpju turbīnas disku un starpdisku elementa konstrukcijas analīze un pilnveidošana turboventilatora dzinējam PW4000. Darbā tiek aplūkots dzinēja PW4000 augsta spiediena turbīnas rotora vienkāršots modelis. Darba mērķis ir, ievērojot turbīnas rotora reālās konstrukcijas īpatnības, veikt tā spriegumstāvokļu aprēķinu un, pēc iegūto rezultātu analīzes, meklēt dotās konstrukcijas pilnveidošanas iespēju. Balstoties uz literatūrā un globālajā tīmeklī iegūtajiem informācijas avotiem, rotoru, t.sk. augsta spiediena turbīnas rotoru, konstrukcijas optimizācijas pasākumi ļauj nodrošināt virkni dzinējam uzdoto prasību, piemēram, konkurētspēju, ekonomiskos rādītājus, drošumu un resursu. Veicot trīsdimensiju disku aprēķinu, tika noteiktas spriegumu koncentrācijas zonas un spriegumu sadalījums diskos, kas bija pietiekami, lai apsvērtu oriģinālā starpdiska aizvietošanas iespēju ar starpdisku, kam ir sava rumba. Ieguvums no šī aizstāšanas piedāvājuma ir ievērojams spriegumu līmeņa samazinājums pirmās un otrās pakāpes diskos, kas ļauj sasniegt turbīnas rotora cikliskā resursa pieaugumu un uzlabo dzinēja resursa rādītājus kopumā. Darbā tiek atzīmēts, ka, veicot augstspiediena turbīnas stiprības aprēķinu, nepieciešams ievērot siltuma ietekmi, jo turbīnas rotora detaļu resursu lielā mērā nosaka arī temperatūru sadalījums. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 119 lpp. Darbā izmantoti 52 attēli un 10 informatīvās tabulas.
Atslēgas vārdi PW4000, augsta spiediena turbīnas rotors
Atslēgas vārdi angļu valodā PW4000, high pressure turbine rotor
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 16:05:08