Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Stratēģiskās plānošanas nozīme Volkswagen attīstībā"
Nosaukums angļu valodā „Role of strategic planning in Volkswagen development”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Anotācija Latvijas auto nozares straujā dinamika cīņa iegūt pēc iespējas lielāku tirgus daļu, kam sekoja straujš kritums auto tirdzniecības jomā valsts ekonomiskās situācijas ietekmē un šī brīža tirgus situācijas atveseļošanās, kā arī autora vēlme saprast, kas būtu jādara, lai noturētu iegūto tirgus līdera pozīciju, esošo klientu lojalitāti un piesaistītu jaunus klientus, pamudināja izvēlēties maģistra darba tēmu Stratēģiskās plānošanas nozīme Volkswagen attīstībā. Darba mērķis ir izpētīt, izanalizēt un novērtēt SE Auto Group Baltic - Volkswagen importētāja Baltijas valstīs stratēģiskās plānošanas procesu, tās nozīmi un efektivitāti. Maģistra darba ietvaros ir dots ieskats par stratēģijas izstrādes posmiem, stratēģiju līmeņiem un veidiem gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta. Pētījumā apskatīta un izvērtēta auto tirgus nozare Latvijā un analizētas Volkswagen un konkurentu pozīcijas tajā. Vadoties pēc pārdoto automašīnu skaita un ieguldītajiem finanšu līdzekļiem mārketinga aktivitātēs, izvērtēta reklāmas atdeve katram no konkurentiem. Veicot analīzi ar mērķi noskaidrot SE Auto Group Baltic Volkswagen stratēģiskās plānošanas procesu Latvijā un tā ietekmi uz konkurētspēju, attīstību un pārdošanas rezultātiem, pierādījās, ka SE Auto Group Baltic stratēģiskā plānošana noris pēc trīs līmeņu stratēģijas modeļa, kas ietver korporatīvo, biznesa un funkcionālo līmeni. Uzņēmums uzsvaru liek uz videi draudzīgu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu, kvalitātes uzturēšanu gan pārdošanas, gan arī pēcpārdošanas sfērā un klientu lojalitātes uzturēšanu un attīstīšanu. Izvērtējot SE Auto Group Baltic reklāmas un mārketinga procesa darba gaitu, atklājās, ka uzņēmums savā darba plānošanā un vadīšanā izmanto visus mārketinga komunikāciju kanālus - reklāmu, sabiedriskās attiecības, sponsorēšanu, noieta veicināšanu un personīgo pārdošanu, izmantojot teorijā pausto nostāju. Pateicoties integrētām mārketinga komunikācijām, Volkswagen ierindojies augstajā pirmajā vietā, iekarojot līdera pozīciju. Apskatot šī brīža auto nozares tirgu, ir jādomā metodes un jāmeklē veidi, kā pareizi vadīt un plānot aktivitātes, lai izdzīvotu lielajā konkurencē, saglabājot iegūtās līderpozīcijas. Tāpat ir svarīgi saprast, ar ko piesaistīt klientus Volkswagen markas produkcijai esošajā tirgus konkurencē. SE Auto Group Baltic problēmu risināšanai autore sniedz ieteikumus uzņēmuma stratēģijas efektivitātes uzlabošanai, kas saistīti ar Volkswagen produkta popularizēšanu un klientu apmierinātības veicināšanu, izmantojot reklāmas un personīgās pārdošanas komunikācijas metodi, ko SE Auto Group Baltic varētu pielietot savā darbībā. Darbs sastāv no 100 lappusēm, 12 tabulām, 20 attēliem. Darbā iekļauti 6 pielikumi uz 6 lappusēm.
Atslēgas vārdi Stratēģiskās plānošanas nozīme Volkswagen attīstībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Role of strategic planning in Volkswagen development
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2011 16:17:44