Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Integrētas vadības sistēmas ieviešana Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā”
Nosaukums angļu valodā „Implementing Integrated Management System in Administration of the Maintenance Guarantee Fund”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Pr. doc.,M.sc.TQM Maira Sapata
Recenzents Pr. doc.,M.sc.TQM Jolanta janauska
Anotācija Lai nodrošinātu efektīvu un ātru dokumentu un informācijas apstrādi, izmantošanu un uzglabāšanu, kā arī normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, organizācijām būtiska ir informācijas sistēmas pilnveidošana un procesu integrēšana vienotā sistēmā. Pamatojoties uz organizāciju darbības jomu būtisku starptautisko standartu prasībām, ir iespējams ieviest integrētu vadības sistēmu, kurā visi darbības aspekti ir ietverti vienotā sistēmā, kas virzīta uz noteikto mērķu sasniegšanu. Maģistra darbā veikta integrētas vadības sistēmas teorētisko aspektu izpēte, izvērtēta pašreizējā situācija un dokumentu vadības sistēmas ieviešana Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir valsts pārvaldes iestāde, kura izveidota ar mērķi nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, jo otrs vecāks savas saistības nepilda. Lai nodrošinātu noteikto funkciju izpildi, iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic personu reģistrāciju, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi un parādniekus, kā arī administrē valsts budžeta un regresa kārtībā no parādniekiem piedzītos līdzekļus. Maģistra darba mērķis ir analizēt integrētas vadības sistēmas ieviešanu atbilstoši standartu ISO 9001:2008, ISO 15489-1:2007;2:2003 un ISOIEC 27001:2009 prasībām. Maģistra darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām un noslēguma. Darba apjoms ir 87 lapas. Darbā ietvertas 10 tabulas, 13 attēli un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Integrēta vadības sistēma. ISO 15489-1:2007;2:2003. Dokumentu vadības sistēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Integrated Management System. ISO 15489-1:2007;2:2003. Records management systems.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 21:27:28