Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personal Income Tax Administration at the State Revenue Service Tax Board in Riga’s Latgale Suburb Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarbā „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā” tiek veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesa analīze un izvērtētas administrēšanas nepilnības, ar ko nākas saskarties iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas darba procesā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek skaidrota nodokļu un nodevu būtība, to funkcijas un nodokļu politikas principi. Tiek aprakstīts Latvijas Republikā pastāvošas nodokļu sistēmas raksturojums un valsts konsolidētā kopbudžeta struktūra. Izstrādājot šo nodaļu, tika analizēti jautājumi, kas saistīti nodokļu un nodevu vēsturi, nodokļu un nodevu klasifikāciju, valsts konsolidētā kopbudžeta veidojumu un nodokļu ieņēmumu dinamiku. Otrajā nodaļā tiek apskatīta nodokļu administrēšanas organizācija un nodokļu kontroles sistēma. Tiek raksturota Valsts ieņēmumu dienesta struktūra pirms un pēc reorganizācijas, reorganizācijas sekas un darba efektivitāte un noslogotība. Tiek apskatīts nodokļu kontroles process un analizēti kontroles pasākumu rezultāti, kā arī nodokļu iekasēšana valsts un pašvaldību budžetos. Trešā nodaļa tiek veltīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtībai, gada ienākuma deklarācijas sastādīšanas un iesniegšanas kārtībai. Tiek analizēts gada ienākuma deklarāciju iesniegšanas daudzums un piemaksu (atmaksu) apmērs. Trešajā nodaļā tiek analizētas IIN administrēšanas nepilnības un izstrādāti priekšlikumi IIN administrēšanas pilnveidošanai. Darba nobeigumā autors ir apkopojis secinājumus un priekšlikumus. Ņemot vērā, ka IIN administrēšanu nav iespējams izmainīt tikai Klientu apkalpošanas centros, izteiktie priekšlikumi tiek piemēroti arī valsts nodokļu sistēmai. Diplomdarba izstrādāšanai autore izmantoja mācību un speciālo literatūru, Latvijas Republikas nodokļu likumus, Ministru Kabineta noteikums, publikācijas presē, internetu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētos datus un statistiku. Diplomdarba apjoms ir 79 lpp., darbā ir 17 tabulas, 14 grafiskie attēli, 3 formulas un 8 pielikumi. Darba rakstīšanas gaitā tika izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Nodokļu pārvaldes
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personal Income Tax Administration at the State Revenue Service Tax Board
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 12:59:24