Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Krājumu vadīšanas projekts farmācijas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Stock management project for a pharmaceutical company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta apjoms: 88 lapas, tai skaitā 10 attēli, 23 tabulas un 5 formulas, 5 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: 1.daļā autors veic uzņēmuma galveno krājumu vadības rādītāju un darbības principu analīzi un iesaka priekšlikumus krājumu vadības galveno rādītāju paaugstināšanai. 2. daļā autors piedāvā rezerves krājumu normu noteikšanas metodi. Ieviešot šo metodi tiks samazināts rezerves krājumu vērtības apjoms. Tiek sastādīts nākamo 12 mēnešu krājumu vadības plāns pie esošajiem rezerves krājumiem un aprēķinātajiem rezerves krājumiem. Rezultāti tiek salīdzināti un izmantoti galveno krājumu vadības rādītāju prognožu noteikšanai. Iegūtais rezultāts ļauj samazināt rezerves krājumus par vidēji 40% un krājumu aprites koeficentu no 3.00 līdz 3.25. 3.daļā autors pēc Pareto metodes principiem nosaka produktu portfeļa ABC klasifikāciju. 4.daļā tiek izstrādāts Darba un vides aizsardzības risku novērtēšana un pasākumu plāns risku faktoru novēršanai uzņēmuma birojā.
Atslēgas vārdi Krājumu vadība, rezerves krājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Inventory management, stock management, safety stock
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 11:27:38