Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojuma un tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing development project for a service and commercial company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta temats ir Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojuma un tirdzniecības uzņēmumā. Tas sastāv no divām daļām projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļā ietilpst analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta SIA Derat-Serviss vēsture, darbības nozare, analizētas uzņēmuma gada pārskati un bilances, tiek izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā parādīti izvirzītās problēmas trīs priekšlikumu ekonomiskie aprēķini. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikti tehnoloģiska rakstura uzdevumi modeļa izvēle, aprēķini, rezultātu pamatošana. Darba aizsardzības daļā apraksta darba vides riska faktorus un pasākumu uzlabošanas iespējas. Tālāk ir autores secinājumi un priekšlikumi. Grafiskā daļa sastāv no diplomprojekta projektēšanas gaitā iegūtiem un izstrādātiem rezultātiem. Kopējais darba apjoms ir 136 lappuses. Diplomprojektā ievietotas tabulas, grafiki un attēli. Projekts ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, pakalpojuma un tirdzniecības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma projekt, service and commercial company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 20:50:40